Camide 5 Vakit Cemaatle Namazın Fazileti

Camide beş vakit cemaatle namazın fazileti nedir? Camide cemaatle namazın toplumsal ve sosyal etkileri nelerdir?

Bugün en çok üzerinde durmamız gereken hassâsiyetlerden biri de cemaatle namazdır.

Çünkü cemaatle namaz, müslümanların camide buluşarak içtimâîleşmesini sağlar.

Bugün aynı apartmanda yaşayan insanlar birbirlerini tanımıyorlar.

Camide beş vakit buluşmak; mü’minlerin birbirlerinden haberdar olmalarını, maddî-mânevî yardımlaşmalarını sağlar. Bir mü’minin evlâdına, bir komşunun telkini daha faydalı olur. Onun kardeşine, diğerinin tavsiyesi tesir eder.

Cemaatle namaz müekked sünnettir. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, âmâ sahâbîye dahî cemaate gelmeme ruhsatı vermemiştir.

Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri olan Saîd bin Müseyyeb -rahmetullâhi aleyh- bir gün camiye geç kalmıştı, bir de baktı ki cemaatle namazı kaçırmış. Bunun üzerine öyle bir;

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّٓا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

dedi ki, o yanık feryâdı tâ çarşıdan duyuldu. (Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, I, 381)

Mâlûm olduğu üzere; âyet-i kerîmede öğretilen bu duâ, ölüm gibi büyük bir kayıpla karşılaşınca okunur. (Bkz. el-Bakara, 156) O büyük âlim de cemaate yetişememiş olmayı böylesine dehşetli bir kayıp olarak gördü.

Bizler de kendimizi muhasebe edelim;

  • Cemaatle kılmadığımız her namazı böyle büyük bir kayıp olarak görüyor muyuz?
  • Sâlihlerle beraber olup, fâsıklardan uzak kalabiliyor muyuz?

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2023 Ay: Nisan, Sayı: 218

İslam ve İhsan

CEMAATLE NAMAZ KILMANIN ÖNEMİ

Cemaatle Namaz Kılmanın Önemi

CEMAATLE NAMAZ KILMANIN FAZİLETİ

Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti

CEMAATLE NAMAZ KILMANIN FAYDALARI

Cemaatle Namaz Kılmanın Faydaları

CEMAATLE NAMAZ HAKKINDA AYET VE HADİSLER

Cemaatle Namaz Hakkında Ayet ve Hadisler

CEMAATLE NAMAZ KILMANIN FAZİLETİ KISACA

Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Kısaca

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.