Bosna Hersek'te Pek Çok Dönemin İzlerini Taşıyan Osmanlı Kalesi: Ostrozac

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Cazin kenti yakınlarındaki bir tepede 2 bin yıllık tarihiyle Ostrozac Kalesi, hem Osmanlı hem de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan izler taşıyor.

Osmanlı döneminde askeri amaçla kullanılan tarihi kale, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü yıllarda Bihaç Valisi'nin eşi İsabella von Berks'in isteği üzerine romantik bir şatoya dönüştürüldü.

Tarihçi Bahrudin Besirevic, yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te ulusal anıt ilan edilen kalenin ülkenin en heybetli eserlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Hem kale hem de kalenin bulunduğu eski şehir Bosna Hersek tarihinin önemli olaylarına tanıklık etti. Her dönem kendisine ait bir iz bıraktı." dedi.

Günümüzde turizm duraklarından biri olarak görülen kalenin tarihte önemli rol oynadığını aktaran Besirevic, "Önce Osmanlı, arkasından da Avusturya-Macaristan ev sahipliği yaptı buraya. Her biri kendi içerisinde sayısız hikaye barındırıyor. Şehirden ilk kez 1286'da bahsediliyor. Burası dönemin merkezi gibiydi." diye konuştu. 

Osmanlı döneminde askeri amaçla kullanıldı

Besirevic, kalenin, Osmanlı döneminde askeri anlamda çok önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, "Eski şehir 300 yıl Besirevic ailesinin yönetiminde kaldı. Yani benim atalarımın." dedi. 

Bihac Valisi Lothar von Berks'in gelişiyle şehrin askeri kullanımdan günlük yerleşime geçtiğini belirten Besirevic, kalenin de Bihaç Valisi'nin eşi İsabella von Berks'in isteği üzerine romantik bir şatoya dönüştürüldüğünü anlattı. 

Besirevic, her yıl belirli zamanlarda restorasyon çalışmalarının yapıldığını söyleyerek, kale ve kentin tam anlamıyla onarılması için daha büyük yatırımların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kalenin bulunduğu alanda kitap tanıtımı ve konserler gibi faaliyetlerin düzenlendiğini aktaran Besirevic, "Yaz aylarında buraya binlerce insan geliyor. Bosna Hersek'in en gözde turizm duraklarından biri burası." diye konuştu. 

Besirevic, bu eski şehrin çok sayıda ünlü kişiliği ağırladığını ifade ederek, "Burası sayısız aşka, yolculuğa, insana ev sahipliği yapmış bir yer. Bizler de bu hikayelerle büyüdük. Burası çocukluğumuzun bir parçası." dedi. 

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.