Aziz Mahmûd Hüdâyi Erkek Kur'an Kursunda Okulla Birlikte Hafızlık Eğitimi Alabilirsiniz

Aziz Mahmûd Hüdâyi Erkek Kur'an Kursun'da okulla birlikte hafızlık eğitimi alabilirsiniz. 5. sınıflara özel programa kayıtlar 1 Haziran'da başlıyor.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Erkek Kur'an Kursu, okul eğitimine devam ederken alanında yetkin ve tecrübeli hocalar eşliğinde hafızlık eğitimi alma fırsatı sunuyor. 5. sınıf erkek öğrencilere yönelik olan program yeni talebelerini bekliyor. Program ve başvuru hakkında detaylı bilgi yazımızda...

Başvuru ve daha detaylı bilgi için iletişim numaraları:

0533 161 11 96

0537 411 58 10

(Telefon numaralarının üzerine tıklayarak direk arama yapabilirsiniz.)

Başvuru Ne Zaman Başlıyor ve Bitiyor?

Programa başvuru ve ön kayıt 1 Haziran 2021 Salı ve 16 Temmuz 2021 Cuma tarihleri arasındadır.

Kimler Başvurabiliyor?

 • 5. sınıfa geçmiş olmak (Erkek öğrencilere yöneliktir.)
 • İmam Hatip Ortaokuluna kayıt olmak
 • İstanbul'da ikamet etmek
 • 4. Sınıf karne ortalamasının 80 ve üzeri olması
 • İki haftalık deneme eğitimine katılmak
 • Yatılı eğitimi kabul etmek
 • Hafızlık eğitimine engel sağlık probleminin bulunmaması (Ses kısıklığı, çene yapısından dolayı telaffuz bozukluğu, peltek olmak vb.)

Sunulan İmkanlar Neler?

 • Alanında Yetkin Ve Tecrübeli Hocalar Eşliğinde Yüzüne Ve Hafızlık Eğitimi
 • Temel Dini Bilgiler Eğitimi
 • Adab-ı Muaşeret
 • Temel Arapça Eğitim
 • Musiki Eğitimi
 • Okul Dersleri Takviye Eğitimi
 • Günlük Kitap Okuma Programı
 • Sportif Faaliyetler ve Oyun Etkinlikleri
 • Kültürel Geziler
 • Piknik ve Kamp Programları

Eğitim Programı Ne Kadar Sürüyor?

Program 2 yıl sürmektedir.

 • 5. Sınıf (1. Yıl)

- Kur'an-ı Kerim Yüzüne Eğitimi
- Hafızlık Hazırlık Ezber Eğitim

 • 6. Sınıf (2. Yıl)

- Hafızlık Eğitimi

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin İletişim

Deneme eğitimi, kesin kayıt tarihleri, başvuru ve daha detaylı bilgi için iletişim numaraları:

0533 161 11 96

0537 411 58 10

(Telefon numaralarının üzerine tıklayarak direk arama yapabilirsiniz.)

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.