Alo 183 Hattı Ne İşe Yarıyor?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Alo 183 Danışma Hattı ne işe yarıyor?

Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli Danışma Hattı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bünyesinde 11 Eylül 2012 tarihinde Gaziantep’te hizmete girdi.

Alo 183 hattı Aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilere yönelik bakanlığın verdiği hizmetler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapan bir hattır. Ayrıca İhmal, istismar, şiddet vakaları, töre ve namus cinâyetleriyle  alâkalı ihbarlarda vakanın gerçekleştiği ilin âcil müdâhale ekip sorumlusuna ve/veya güvenlik güçlerine bildirilerek müdâhale edilmesi sağlanmaktadır.

7/24 HİZMET VERİYOR

Alo 183 hattı aracılığıyla kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle alâkalı rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor. İletişim merkezine gelen çağrılar vatandaş temsilcisi, mevzuat uzmanı, mesleki uzman, saha koordinasyon uzmanı ve illerde bulunan Acil Müdâhale Ekipleri’nce 7/24 cevaplandırılıyor.

İhmal, istismar, şiddet vakaları, töre ve namus cinâyetlerinin önlenmesi için tedbir mâhiyetindeki ihbarlarda, vazîyetin âciliyeti göz önünde tutuluyor. Vakanın olduğu ilin âcil müdâhale ekip sorumlusu ve/veya kolluk kuvvetlerine bildiriliyor. Âcil müdâhale ekibi vakayı değerlendirdikten sonra emniyet veya jandarma birimleri ile koordinasyon sağlayarak, vakaya kısa zamanda müdâhale edilmesini sağlamaktadırlar.

ALO 183 HANGİ HİZMETLERİ VERİYOR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Alo 183 Sosyal Destek Hattı 5 kategoride hizmet veriyor.

  • Çocuk

Evlât edinme, koruyucu âile, çocuk hakları, çocukların âile yanında desteklenmesi, suça yönelen veya suçun mağduru olan çocukların rehabilitasyonu, sokakta yaşayan/çalıştırılan çocuklara yönelik hizmetler, çocukların korunma altına alınması, çocuk yuvâsına, yetiştirme yurduna, sevgi evlerine, çocuk evlerine yerleştirilmesi, kuruluşlardan ayrılan çocukların işe yerleştirilmesi ve toplum içinde izlenmesi, çocuklara yönelik gönüllü hizmetlerine ilişkin gelen talep, tâvsiye ve şikâyetler değerlendirilerek rehberlik yapılmakta, gerek görülmesi halinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya ilgili ilin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli Acil Müdahale Ekip Sorumlusuna aktarılarak müdâhale edilmesi sağlanmaktadır.

  • Kadına Şiddete Hayır

Kadına şiddet, töre ve namus cinâyetlerine maruz kalma gibi vakalara yönelik çağrılar alınmakta, kadın konukevleri, âile danışma merkezi hizmetleri ve yararlanabilecekleri diğer hizmet modelleri hakkında bilgi verilmekte, halin âciliyeti göz önünde tutularak vakanın bulunduğu ilin Acil Müdahale Ekip Sorumlusuna yönlendirilmektedir. Acil müdâhale ekibi vakayı değerlendirmekte, emniyet veya jandarma birimleri ile koordinasyon sağlayarak, kısa zamanda müdâhale edilmesini sağlamaktadır.

  • Engelliler

Engellilerin yasal hakları, eğitim, rehabilitasyon hizmetleri, engellilere yönelik istihdam çalışmaları, ulaşılabilirlik, engellilere verilen yardım ve bağlanan aylıklar, sağlık hizmetleri, engellilerin koruma altına alınması, Bakım Rehabilitasyon veya Engelli Yaşam Merkezlerine yerleştirilmesine ilişkin iş ve işlemlere ilişkin istek, tâvsiye ve şikayetler değerlendirilerek gerekli bilgilendirme yapılmakta, vatandaşların hizmet alabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

  • Yaşlılar

Yaşlıların huzurevlerine veya huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesi, yaşlılara bağlanan aylıklar, yapılan yardımlar, yaşlı dayanışma merkezleri tarafından yürütülen hizmetler, evsiz, sokakta kalan yaşlılarla alâkalı istek, ihbar ve şikâyetler değerlendirilerek gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

  • Şehit yakınları ve Gaziler

Şehit yakınları ve gazilere verilen yasal haklar, tedâvi ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam ve sosyal güvenlik hakları vb. konularda vatandaşlar tarafından yapılan çağrılar alınmakta, gerekli bilgilendirme yapılmakta, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı'mız ile aranan ildeki valilik ve kaymakamlıklara, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmet veren diğer kamu ve sivil toplum kurumlarına yönlendirilmektedir.

YARDIM VE BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Bağışlar, yardımlar, gönüllü desteklerle alâkalı gelen çağrılar konu hakkında gerekli bilgilendirme yapılarak kişiler, ikâmet ettikleri ildeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yönlendiriliyor.

 

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.