Allah’ın Veli Kulu Ne Demektir?

Veli nedir, ne anlama gelir? Allah’ın veli kulu ne demektir? Dr. Murat Kaya açıklıyor.

VELİ NE DEMEKTİR?

Velî sözlükte “yardım eden, koruyan; yardım edilen, korunan” anlamlarına gelir. Kelimenin çoğulu olan evliyâ Türkçe’de tekil anlamda da kullanılır. 

VELİ KİME DENİR?

Tasavvuf düşüncesinde velî ise; Allah’ı ve sıfatlarını bilen, emirleri eksiksiz yerine getiren, yasaklardan titizlikle kaçınan, şehvet ve lezzet zaaflarına düşmekten uzak duran kimsedir. Kelime ve terim olarak ortaya koyduğumuz bütün bu tanımlardan anlaşılacağı gibi velî; bir kimsenin, bir topluluğun veya bir milletin menfaati doğrultusunda dinî, siyâsî, içtimâî, maddî, hukûkî v.b. her konuda işlerini üzerine alan ve onlar adına tasarrufa sâhip olan yetkilidir. Bu kelime, aynı zamanda eşyânın mutlak manâda tek mâliki olan ve onların tasarruf hakkını elinde tutan “Mâlikül-mülk” anlamında Cenab-ı Hakk’ın Esmâ-i Hüsnâ’sındandır. “İdâre ve tasarrufta tek saltanat sâhibi yalnızca Allah’tır” anlamına gelir.

 

VELİ OLMAK İSTERSEN BUNLARI YAP!

Veli Olmak İstersen Bunları Yap!

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle