Aile Yapısını Bozan Şeyler

Ailenin dağılmasına sebep olan faktörler nelerdir? Günümüzde aile yapısını etkileyen en önemli tehditler hangileridir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi açıklıyor.

ÂİLENİN DAĞILMASINA SEBEP OLAN FAKTÖRLER

 1. İslâm ahlâkından uzaklaşmak.
 2. Allah korkusu ve âhiret inancının azalması. (Çaresi takvâdır.)
 3. Kendi an’ane ve kültür yapımıza yabancı alışkanlıkların yani seküler değerlerin içimize girmesi. (Çaresi kendi İslâmî ahlakımızı iyi öğrenmek ve onunla ahlâklanmaktır. Televizyon ve internetin şerrinden kendimizi koruyabilmektir.)
 4. Lüks özentisi. Etrafına güç gösterme ihtirası. (Çaresi kanaatkârlık ve dünyaya âhiret açısından bakmaktır.)
 5. Kadın ve erkek, saâdeti yuvalarında aramalı, yanlış yerlerden kalplerini muhafaza etmelidir.
 6. Çalışan kadınların, âile bütçesine yapmış oldukları katkıdan dolayı kocasına minnetsiz kalarak pervâsız davranmaması icap eder.

Hanımların dış dünyada gayr-i İslâmî şartlarda çalışmaları ve sözde “ekonomik hürriyet”e sahip olmaları da -maalesef- boşanmaların artmasına veya evlenmeden tek başına yaşamanın çoğalmasına sebep olmaktadır.

 1. Misafirlik, ziyaret ve pikniklerde İslâm âdâbına uyulmaması, mahremiyet sınırlarının aşılması, gereksiz ihtilatlar, âile hayatını zedeler.
 2. Zaruret olmadığı hâlde çarşı pazarlarda dolaşmak, giyim kuşamlarda israfa girmek ve İslâm örfüne uymayan giysileri kullanmak da âile yapısına zedeler.
 3. Eşlerin birbirini ihmâl etmesi.
 4. Başkalarının iltifatlarının kendisine câzip gelmesi de âilede saâdetinde yara açan ayrı bir iptiladır.
 5. Anne-babalara saygısızlık etmek ve gereken hürmeti göstermemek de âile yapısını zedeler.

İslam ve İhsan

TÜRK AİLE YAPISI NASILDIR?

Türk Aile Yapısı Nasıldır?

AİLE KURUMU TEHDİT ALTINDA MI?

Aile Kurumu Tehdit Altında mı?

AİLE İLE İLGİLİ 40 HADİS

Aile ile İlgili 40 Hadis

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.