3 Günde Kuran Öğreten Program

“3 Günde Kuran Öğreten Program” Kasım ve Ocak aylarında iki farklı seçeneği ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde başlıyor. “3 Günde Kuran Öğreten Program”ına katılarak veya program videolarını izleyerek siz de Kuran-ı Kerim'i kolayca öğrenebilirsiniz.

Geçtiğimiz yıllarda uygulanan ve yüzlerce kişiyi Kuran ile tanıştıran “3 Günde Kuran Öğreten Program” bu yıl da 7’den 70’e herkese Kuran-ı Kerîm öğretmek için gün sayıyor.

PROGRAM 4 HAFTA SÜRECEK

Her ayın ilk hafta sonunda yapılacak seminer 12 saat sürecek. 2. 3. ve 4. hafta sonlarında ise 6'şar saat birebir ders yapılacak.

DERS PROGRAMI

Programa başvurular ilk ders gününe kadar yapılabilecek. 1. grup seminerleri 30 Kasım - 01 Aralık 2019 ve 2. grup seminerleri 4-5 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

PROGRAM HERKESE AÇIK

“3 Günde Kuran Öğreten Program” 7'den 70'e erkek ve kadın tüm vatandaşlara yöneliktir.

İRTİBAT VE BAŞVURU

Telefon: 0531 266 88 57

Yer: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Prof. Dr. Raşit Küçük Seminer Salonu / Üsküdar

7’DEN 70’E HERKES KUR’AN İLE BULUŞSUN, OKUSUN!

3 GÜNDE KUR'ÂN ÖGRENMEK İSTER MİSİN?

3 Günde Kur'ân Öğrenmek İster misin?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • ben 8 yaşında kurana geçtim

    Bu dersleri dinleyin İNŞALLAH faydası olur. Hayırlı günler http://www.islamveihsan.com/3-gunde-kuran-ogrenmek-ister-misin.html

    Ankarada yapmiyousunuz ama Ben simdi yurt disi dayim kisin yapan yer varmi saygilarimla yasliyim ama ogrenmek istiyorum

    Kuran deralerini video cekerek yayinlarsaniz bizde faydalanmis oluruz

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.