3 Günde Kur’an Öğreniyorum

“3 Günde Kur’an Öğreten Program”ın koordinatörü Çamlıca Çilehane Camii İmam-Hatibi Ferruh Erel Hoca, Altınoluk dergisine program hakkında merak edilenleri anlattı.

Çamlıca Çilehane Camii İmam-Hatibi Ferruh Erel Hoca ile “3 Günde Kur’an Öğreten Program” hakkında keyifli bir söyleşi.

3 GÜNDE KUR’AN ÖĞRETEN PROGRAM

İnsanlığın saadet rehberi Kur’ân ile aramızı açmak isteyenler yıllarca İslam harfleri ile okuyup yazmanın zor olduğu yalanını yaymaya çalıştılar. Halbuki Kur’ân fıtratın diniydi. Ebedi kurtuluşun rehberi bizzat kendisi tarafından kolaylaştırıldığı ifade ediyordu zaten. Kur’ân da zor değildi, onu okuyup anlamak ve yaşamak da… 3 Günde Kur’ân Öğreten Program işte bize bu hakikati gösteren bir uygulama. Uygulamanın mahiyetini Çamlıca Çilehane Camii İmam-Hatibi Ferruh Erel Hoca ile konuştuk.

Kur’ân öğrenmek kolay bir şey mi gerçekten?

Ferruh EREL: Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de “Andolsun biz bu Kur’an’ı, iyice anlaşılıp öğüt alınabilmesi için kolaylaştırdık.” (Kamer, 17) ve “Andolsun ki biz onu (Kur’an’ı) senin dilinle kolaylaştırdık” (Meryem, 97) ayet-i kerimeleriyle Kur’an öğrenmenin kolaylaştırıldığını bize müjdeliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir” buyuruyor. Bu şerefe nail olmak için çıktığımız bu yolda zorlandığımız anlarda ise “Kur’an’ı güzel okuyan şerefli meleklerle beraberdir, zorlanarak okuyana ise iki kat ecir vardır” Hadis-i Şerifi bizlere azim veriyor.

3 Günde Kur’ân Öğreten Program nasıl ortaya çıktı?

EREL: 3 Günde Kur’ân programı, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin zor olduğuna dair önyargıyı yıkmak düşüncesiyle ortaya çıktı. İlk olarak 2003 yılında, TİYEMDER tarafından M.Ü. İlahiyat Fakültesinde yapıldı. Program, M. Ü. İlahiyat Fakültesi’ndeki inşaat sebebiyle 2 sene boyunca Üsküdar Çilehane Camii’nde devam etti. 2014 yılından beri her Temmuz ayında Marmara İlahiyatta yapılmaya devam ediyor. Ayrıca Covid-19 pandemisinin başlangıcından itibaren online (çevrimiçi) olarak da sene boyu her ay farklı gruplarla devam ettiriliyor.

ALTINOLUK: Program hakkında bilgi verebilir misiniz?

EREL: Yaz dönemi eğitim programımız her sene Temmuz ayında yapılır. Bütün örnekleri Kur’an-ı Kerim’den seçilmiş, kolaydan zora ilkesi ve hafıza teknikleri gözetilerek 10 Ders şeklinde hazırlanmış olan Elif-Ba cüzümüz esas alınarak;

  • 1. Gün Harfler ve özellikleri,
  • 2. Gün harekeler, cezim ve şedde
  • 3. Gün harflerin birleştirilmesi, uzatma harfleri, tenvin, zamir konuları işlenir.

Günün sonunda öğrenciler heceleyerek de olsa Kuranı okumaya başlar. 4. Günden itibaren 7 gün boyunca, Kur’an metni hece hece okunup kursiyerlerin pratik yapması sağlanır. Programın son günü katılımcılara “Kur’an Okuma Belgesi” takdim edilip program dua ile bitirilir. Kış dönemi eğitim programımız ise, Eylül ile Haziran ayları arasında her ay farklı gruplara online olarak uygulanır.

Programda yaş sınırı var mı? Hanımlar da iştirak edebiliyor mu?

EREL: Okuma-yazma bilen, 7’den 70’e çocuk, genç-yaşlı, hanım-erkek herkes katılabiliyor. Şu ana kadar her yaş grubundan kursiyerlerimiz oldu ve 5 yaşındaki kursiyerimiz de 85 yaşındaki kursiyerimiz de rahatlıkla Kur’an okumayı başardı.

Ders günleri ve saatleri ne zaman?

EREL: Programımız 18 Temmuz 2022’de, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Küçük salonunda,10:00-13:00 saatleri arasında başlıyor. Derslerimiz 29 Temmuz 2022’ye kadar aynı saatlerde devam edecek.

Programınız sadece İstanbul’da mı? İstanbul dışında olanlar nasıl iştirak edebilir?

EREL: Evet yüz yüze derslerimizi sadece İstanbul’da yapıyoruz. İstanbul dışındakilere online olarak hizmet verebiliyoruz. Kur’an öğrenmek isteyen kursiyerlerimizin irtibat numarasını arayarak ismini yazdırması yeterli. Gruplar oluştukça her ay programımızı gerçekleştiriyoruz.

Katılımcıların Kur’ân’ı öğrenme oranları nedir?

EREL: Kur’an öğrenme oranımız %99. Katılımcılar başta inanamıyorlar ancak 3. Günün sonunda Kur’an’ı okuyabildiklerini görünce çok mutlu oluyorlar.

Kur’ân okumayı öğrenmek isteyip erteleyenlere neler söylemek istersiniz?

EREL: Ramazan mukabelelerini bizzat takip edebilmek, Kur’an’ı kendimiz hatmedebilmek, vefat etmiş aile büyüklerimizin ruhlarına manevi hediyeler gönderebilmek; bizler için çok büyük bir huzur ve sevinç kaynağı olacaktır. Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’i öğrenmemiz için dolu dolu geçirilen 3 günün yettiğini unutmayalım. Bizzat iştirak etme imkânımız yoksa günümüz teknolojisinin sunduğu fırsatlardan faydalanalım. Gerek Youtube kanalımızdaki dersleri gerekse de çevrimiçi canlı eğitimleri takip ederek bunu Allah’ın izniyle kolayca başarabiliriz. (İrtibat numarası: 0531 266 88 57-“3gündekuran” Youtube kanalı,

https://www.youtube.com/watch?v=pooOmjA8-Q8

http://kuranogreniyorum.org/3-gunde-kuran-ogreniyorum.html)

İslam ve İhsan

3 GÜNDE KURAN ÖĞRETEN PROGRAM

3 Günde Kuran Öğreten Program

3 GÜNDE KUR'ÂN ÖĞRENMEK İSTER MİSİN?

3 Günde Kur'ân Öğrenmek İster misin?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.