2019 Uluslararası İlahiyat Programı Başvuruları Başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine edilen ve yurtdışında yaşayan gençlere Türkiye'de ilahiyat öğrenimi imkânı sunan Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) 2019 yılı başvuruları başladı.

ULUSLARARASI İLAHİYAT PROGRAMI (UİP) NEDİR?

Uluslararası İlahiyat Programı;

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile yurtdışında din görevlisi, öğretmen, cami dışı sosyal hizmetler görevlisi yetiştirmek ve bu hizmetlerin yerel kültüre aşina kişiler tarafından sunulmasını sağlamak amacıyla 2006 yılında başlayan ve günümüzde 6 ayrı ilahiyat fakültesinde lisans düzeyinde dini yükseköğrenim imkânı veren bir burs programıdır.

Programa; Avrupa başta olmak üzere Amerika ve Avustralya gibi vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde lise öğrenimini başarıyla tamamlamış, bulunduğu ülke vatandaşlığını kazanmış istekli öğrenciler seçilerek, Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde okumak üzere mülakat sınavları ile kontenjanlar çerçevesinde yerleştirilmektedir.

Uluslararası İlahiyat Programı öğrencileri ilahiyat fakültelerinin mevcut sistemi içerisinde öğrenim görmekte, ders programı ve işleyişini takip etmektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İlahiyat Lisans Diploması verilmektedir.

Uluslararası ilahiyat programının devam ettiği fakülteler;

 • Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2006)
 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2007)
 • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2011)
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2012)
 • Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2012)
 • 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi (2012)

Eğitim yardımları

 • Burs (Aylık maddi destek)
 • İaşe (yemek)
 • İbate (barınma/konaklama)
 • Temel Eğitim Giderleri (üniversite öğrenim harcı)
 • Sosyo-kültürel etkinlikler
 • Yaz-kış kamp
 • Sosyal projeler
 • Öğrenci kulübü faaliyetleri
 • Seminerler, kültürel ve mesleki atölye çalışmaları, takviye dersler

Kimler Başvurabilir?

1. Avrupa ülkelerinden birinde lise mezunu olmak ya da 2018/2019 eğitim öğretim yılı itibariyle lise son sınıftan mezun olabilecek durumda olmak.

2. Üniversiteye başlamasında her hangi bir engeli bulunmamak.

3. İlgili ülke vatandaşı, çifte vatandaşlık hakkı olmak ya da sürekli oturum sahibi olmak.

4. Türk kökenli olmayan ve gerekli şartları taşıyan diğer adaylar da Uluslararası İlahiyat programına başvurabilirler. Yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda bu adaylar ‘Konuk Öğrenci’ statüsünde aynı haklara sahip olarak programa alınacaklardır. Türkçe yeterlilikleri olmayanlar bir yıl Türkçe dil eğitiminden sonra ilahiyat eğitimlerine devam edeceklerdir.

5. 01.01.2019 tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış olmak. (01.01.1994 tarihinden önce doğmuş olanlar başvuramazlar.)

6. Bekâr olmak.

7. Türkiye’de bir ilahiyat programında halen kayıtlı olmamak.

8. Programa kabul edildiği halde farklı nedenlerle ilişiği kesilenler ile kazandığı halde mazeretsiz olarak kayıt yaptırmayanlar programa tekrar başvuramazlar.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

1. Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) 2019 / 2020 eğitim-öğretim yılı için başvurular 11 Mart -07 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Başvurular https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx sayfasından yapılacaktır.

3. Adaylar bildirilen linkten başvuru formunu doldurup aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yükleyeceklerdir.

a. Lise Mezunu öğrenciler için lise diploması onaylı fotokopisi.

b. Lise mezunu öğrenciler için lise diploması denkliği onaylı fotokopisi. (Lise diploması denkliği T.C. Büyükelçilik ve Konsolosluklarında bulunan eğitim müşavirliği veya eğitim ataşeliğinden temin edilebilir.)

c. Lise son sınıfta okuyan öğrenciler için son sınıfta okuduğuna dair belge veya not çizelgesi.

d. İlgili ülke vatandaşları için o ülkeden aldıkları kimlik veya pasaport fotokopisi.

e. İlgili ülke vatandaşı olmayıp sürekli oturum sahibi olanların sürekli oturum belgesi.

f. Adayın el yazısı ile yazılmış öz geçmişi.

g. Taahhütname belgesi.

h. Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet biyometrik fotoğraf,

4. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, sistemden çıktısını alacağınız başvuru formu ve taahhütname belgesini en yakın din hizmetleri müşavirliğine veya ataşeliğine teslim ediniz. Başvurunuzun aktivasyonu belgelerinizi teslim ettikten sonra yapılacaktır.

5. https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx UİP başvuru sayfasından indireceğiniz referans mektubunun (Ek-2 Referans Mektubu) ilgili kısmını doldurarak bölgenizde görev yapan Diyanet personeli din görevlisine teslim ediniz.

Başvuru Tarihleri

2019 yılı Uluslararası İlahiyat Programı başvuruları 11 Mart-07 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Değerlendirme ve seçim süreci

Başkanlıkça yapılan ön değerlendirme ve planlama sonucunda aranan şartları taşıdığı tespit edilen adaylar mülakata çağırılacaktır.

Adaylar sınav tarihi ve merkezi gibi mülakat bilgilerini www.diyanet.gov.tr (Duyurular) adresinden ve Müşavirlik/Ataşeliklerden öğrenebileceklerdir. Mülakatlar adayların bulundukları ülkelerde, belirlenecek sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Mülakat (sınav) Konuları

• Kur’an-ı Kerim (Yüzünden, Ezber),

• Dini Bilgiler (İnanç-İbadet-Fıkıh-Siyer-Ahlak),

• Genel Kültür,

• Türkçe İfade Becerisi,

• Akademik İlgi.

Adaylar mülakat sonuçlarını www.diyanet.gov.tr (duyurular) adresinden aday numarası ile sorgulayarak öğrenebilecektir

Başvuru için;

https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/UIPBasvuru.aspx

Başvuru Kılavuzu ve Genel Bilgiler

UİP 2019 Tanıtım ve Başvuru Kılavuzu​

UİP 2019 Broşürü

​​UİP 2019 ​​Afiş​

 Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.