Kategori

TARİHİMİZ

İ‘LA-YI KELİMETULLAH DAVASI

Osmanlı Devleti’nin vârisleri olan bizler, torunları olmaktan iftihar ettiğimiz ceddimizin, uğruna her şeyini fedâ ettiği “i‘lâ-yı kelimetullâh” dâvâsının neresindeyiz? “Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; emr bi’l-ma’rûf ve nehyi ani’l-münkerde bulunur ve (yalnızca) Allâh’a inanırsınız.” (Âl-i İmrân, 110) Allah Teâlâ’nın birliğini ilân etme, İslâmiyet’i yüceltme mânâlarına gelen İ‘lâ-yı kelimetullâh, Allah adının ve

SULTAN 1. MURAT’IN KOSOVA DUASI

Sultan 1. Murat’ın Kosova Savaşı öncesi yaptığı dua… Sultan I. Murat, 8 Ağustos 1389’da Kosova ovasına girdiğinde ortalığı toza dumana katan bir fırtına ile karşılaşmıştı. Bu durumda âdeta göz gözü görmüyordu. İşte o gece Berât Gecesi idi. I. Murat Hân, iki rekât namaz kıldıktan sonra, gözyaşları içinde duâ etti. Cihangir Sultan I. Murat’ın Kosova önlerindeki

SULTAN I. MURAT KİMDİR? SULTAN I. MURAT’IN HAYATI

Kosova Fatihi, Veli, Şehit, Gazi Hünkâr, 3. Osmanlı Sultanı 1. Murat (Hüdâvendigâr) kimdir? Sultan 1. Murat’ın hayatı ve yaptıkları… KISACA SULTAN 1. MURAT KİMDİR? – Kısaca Sultan 1. Murat’ın Hayatı Sultan 1. Murat, 1326’da, Bursa’da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından Yar Hisar Tekfuru’nun kızı olan Nilüfer Hatun’dur (Holofira). Sultan Birinci Murad, uzun boylu,

HZ. İDRİS (A.S.) KİMDİR?

Hz. İdris (a.s.) kimdir? Hz. İdris’in (a.s.) özellikleri nelerdir? Hz. İdris (a.s.) ne zaman peygamber oldu? Hz. İdris (a.s.) hangi kavme gönderildi? Hz. İdris’in (a.s.) kavmi neden isyan etti? Hz. İdris’in (a.s.) mesleği nedir? Hz. İdris’in (a.s.) hikmetli sözler ile nasihatleri nelerdir? Hz. İdris (a.s.) vefat etti mi? Hz. İdris (a.s.) cennete nasıl girdi? Semavi

HZ. NUH (A.S.) KİMDİR?

Hz. Nuh (as.) kimdir? Hz. Nuh’un (a.s.) özellikleri nelerdir? Hz. Nuh’un (a.s.) eşi kimdir, Müslüman oldu mu? Hz. Nuh’a (a.s.) oğlu niçin iman etmedi? Hz. Nuh’un (as.) adı Kur’an’da geçiyor mu? Hz. Nuh’a (a.s.) neden ikinci Adem denir? İnsanlığın ikinci atası kimdir? Hz. Nuh (a.s.) kaç yıl yaşadı? Hz. Nuh (a.s.) kaç yıl tebliğ etti?

ALLAH’IN EN ÇOK SEVDİĞİ AMEL HANGİSİDİR?

Allah’ın en sevdiği amel hangisi? Bu ameli nasıl yapmalıyız? Bununla ilgili hadisler neler? Bu konuyla ilgili kıssalar neler? Peygamberimiz Hz. Ayşeyi neden susturdu? Allah amellerimize verdiği sevabı neden keser? Melekler cennette bize inşa ettiği köşkü yapmayı neden durdurur? Dr. Murat Kaya anlatıyor… Hz. Âişe (r.a) vâlidemizin anlattığına göre birgün Peygamber Efendimiz (s.a.v) onun yanına girmişti.

İSTANBUL’UN FETHİ

Osmanlı Devleti’nin daha önce tam yedi kez kuşattığı İstanbul, 29 Mayıs 1453’te 7. Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) tarafından fethedildi. Peki İstanbul neden fethedildi? İstanbul’un fethi hangi şartlarda gerçekleştirildi? İstanbul’un fethinin sebepleri, sonuçları, Türk ve dünya tarihi açısından önemi… II. Mehmet’in İstanbul’u fethetmek için pek çok nedeni vardı. Dini, siyasi ve stratejik sebepler

ALİME VE SALİHA KADINLAR

İslam tarihinde methedilen alime ve saliha hanımlar… Tarihin ilk devirlerinden itibaren kadın, dâimâ erkeğin yanında var olmasına rağmen hak ettiği değer ve îtibârı görememiştir. Kabileler arası hâkimiyet savaşlarında kadının gücü olmadığı için yalnızca “tüketici” kabul edilmiş; hattâ yeni doğan kız çocukları, babalar için bir utanç vesîlesi sayılmıştır. Ataerkil âilelerin yaşadığı toplumlarda ise, kadın ve kadının

İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER

İstanbul birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, başkentlik yapmış, çağ açıp kapatmış; doğal güzellikleri, parkları ve bahçeleri, çeşmeleri, camileri, çarşıları, müzeleri, sarayları ile dünyanın göz bebeği bir şehir. Binlerce tarihî eserin sergilendiği dünyanın en büyük açık hava müzesi İstanbul’da gezilecek tarihi ve turistik yerleri okurlarımız için derledik. İşte İstanbul’da gezilecek en güzel yerler… Haber: Murat Karadeniz

ABDÜLHAKİM ARVASİ HAZRETLERİ KİMDİR?

Abdülkadir Geylânî Hazretlerinin soyundan ve Anadolu’da yetişen Hak dostlarından Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin hayatı… Arvas Seyyidleri ailesine mensup Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin kısaca hayatı. ABDÜLHAKİM ARVASİ HAZRETLERİNİN HAYATI Arvas Seyyidleri ailesine mensup, anne tarafından Abdülkadir-i Geylânî hazretlerinin soyundan, Nakşibendî-Hâlidî şeyhidir. (ö. 1865-1943) Cumhuriyet döneminin önemli fikir ve sanat adamlarından Necip Fazıl Kısakürek’in kendisiyle tanışıp sohbetlerinde bulunması, aydın