Siyer-i Nebî

Nübüvveti
0

Medîneli müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan Hudeybiye Muâhedesi’ne göre sulhun müddeti on yıl idi. Ancak…

1 2 3 19