Siyer-i Nebî

Nübüvveti
0

SEVİK SAVAŞI KISACA

Sevîk Gazvesi ne zaman ve nerede gerçekleşmiştir? Sevîk Gazvesi nasıl olmuştur? Ebû Cehil’in ölümü üzerine…

1 2 3 35