Siyer-i Nebî

Nübüvveti
0

Uhud Savaşı’ndan sonra Mekkeli müşriklerin lideri Ebu Süfyan’ın, “Bir sene sonra Bedir’de buluşalım” meydan okumasına, Peygamber…

1 2 3 24