Meleklere İman

İSLAM
0

Gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri gi- den, kibirli, âsi,…

İSLAM
0

Sözlükte, “gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey” anlamına gelen cin, terim olarak duyu organlarıyla algılanamayan,…

İSLAM
0

Melek, Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî varlıktır. Kur’an’da meleklere…

İSLAM
0

Melekler, Allah’ın çeşitli görevler doğrultusunda yarattığı görülmeyen varlıklardır. Melekleri diğer varlıklardan ayıran birtakım özellikler vardır.…

İSLAM
0

Melekler duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah’a kulluk eden, asla günah işlemeyen, nûrânî ve…

Allah`a İman
0

Rivâyete göre melekler, Hazret-i Âdem’e secdeden başlarını kaldırdıklarında, “Azâzîl” is­miyle bilinen ve çok ibâdet etmekle…