Yüzakı Dergisinin Temmuz 2024 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 233. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Temmuz 2024 sayısı “Îmânın Fârikaları” kapağıyla yayınlandı.

“Îmânın Fârikaları” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 233. sayısının sunuş yazısı şu şekilde takdim edildi.

YÜZAKI DERGİSİNİN 233. SAYISI ÇIKTI

Fârika...

Harika bir kelime.

Ayırt edici husûsiyet.

Şu âyet-i kerîmeyi bu açıdan okuyalım:

“İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece; «Îmân ettik!» demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?” (el-Ankebût, 2)

Demek ki, sadece; «Îmân ettik!» demek yetmiyor. Ayırt edici özellikler kazanmak gerekiyor.

 • Haşyetullah... Allah korkusu...
 • Rahmet insanı olmak...
 • Maddiyata karşı zühd...
 • İmkânlarla infak...

Ayırt edilmek için bir başka mefhum var: Fark oluşturmak.

Sıradan olmadan, fark oluşturacak işler yapmak.

Meselâ hicrî sene başı münasebetiyle mevzularımızdan biri olan hicret:

Allah yolunda devinmek!..

Fedâkârlıklar, gayretler...

10 Muharrem irtibatıyla Hazret-i Hüseyin gibi, 15 Temmuz şehidleri gibi şehâdet yürüyüşleri...

Zulme mâni olmak.

Haksızlığa karşı durmak.

Boykot etmek...

Kimde olur bu fârikalar?

O şuuru kazananda. O eğitimi alanda.

Ehl-i beyt ve sâdât-ı kirâmın bağında yetişenlerde...

1446’ya gireceğimiz Temmuz ayında başlığımız:

ÎMÂNIN FÂRİKALARI

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; belâsı hiç eksik olmayan ve iptali asla olmayan imtihanlar dünyasında, kay-bedenleri ve asla zâyî etmeyenleri fârikalarıyla ortaya koydu:

“Sonsuz idrak mümkün değil ama sonsuzla arandaki sınırı kaldıran bir idrak mümkün. O sonsuzlukla aramızdaki sınırı kaldırıp da idrâk ettiğimiz an, îman, tam mânâsıyla kâmil bir îmân oluyor.

O vakit;

Allâh’ın söylemesi kâfî. Bir başka söz ihtiyacı olmaz.”

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Efendimiz j’in Gönül Dünyasında HAŞYET, MERHAMET ve ZÜHD» başlıklı makalesinde Allah Rasûlü’nün Allah, ümmet ve dünya ile irtibatını geniş bir şekilde ortaya koydu.

Kıssalarda ise, îmânın fârikası; «İslâm’ın Şiârı; NAMAZ...» var.

Namazsız sadece; «Îmân ettik!» yeter mi?

Gündem bütün maddeleriyle dergimizin her köşesinde...

 • Hazret-i Âişe -radıyallâhu anhâ- Vâlidemiz üzerinden koparılan tartışmalara hakkāniyetli bir çerçeve...
 • Millî Eğitim Müfredatı üzerine bir inceleme...
 • Fark oluşturayım derken ıslah mı yoksa ifsat mı? Bu iki Kur’ân ıstılahı üzerinde detayli bir inceleme...
 • Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM’dan «Ehl-i Kitap» tabirine îtikādî ve fıkhî bir bakış...
 • Hicretin hadîs-i şeriflerdeki anlam derinliği...
 • Ehl-i beytin gönül dünyamızdaki ve sanat eserlerindeki yansımaları...
 • 15 Temmuz’un taptaze zafer terennümleri...

Ayırt edilen ve fark oluşturan ifadelerle, dolu dolu bir sayı ile...

Dergiyi temin etmek için tıklayınız...

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.