Yüzakı Dergisinin Ekim 2020 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 188. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Ekim 2020 sayısı “Onun Ahlâkından Nasip Almak” kapağıyla yayınlandı.

“Onun Ahlâkından Nasip Almak” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 188. sayısı şu şekilde takdim edildi.

İnsan yalnız yaşayamaz. İnsan dosta, dostluğa muhtaç. Bunu belki de aylardır yaşadığımız tecrid / mesafe şartları daha iyi hissettirdi bize. Kimseyle musâfaha bile edemiyoruz.

Biz modern ve egoistçe sebeplerle birbirimizden, dostlarımızdan uzaklaştıkça, gelen ilâhî ceza da yine bir uzaklaştırma oldu sanki...

Ya âhirette, işte orada çok daha muhtacız dostluğa.

Kimin dostluğuna?

Yardım edebilecek, bizim için çok şefkatli, çok merhametli bizden birinin dostluğu...

O ki, bizi Allâh’ın dostluğuna ulaştıracak tek sevgili...

O’nun sohbetinde, musâhabetinde, arkadaşlığında bulunma bahtiyarlığına erişenler ashâb-ı kiram oldu.

Lâkin kıyâmete dek, ümmet olma kapısı açık. İhsân ile tâbî olanlara...

O’nun ahlâkından nasip alanlara...

Sıfatlarda, vasıflarda müştereklik arayanlara...

Yani sevdiğine benzeyenlere... Sevgisini fedâkârlıklarla ispatlayanlara...

Onlara korku ve hüzün yok. Dostluğun yardımı var. Şefaat var, af var, bereket var, şifâ var.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali Eşmeli; Peygamber Efendimiz’e muhabbetin en güzel tezâhürleri olan na‘t-ı şeriflerden, kasîdelerden, hilyelerden en güzel nümûnelerle açılışı yapmakta.

Maddî ve mânevî her türlü hastalığımıza şifâ ve devânın O’nun hayat ölçülerinde olduğunu hatırlatmakta.

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi;  «Kur’ânî Tâlimatlar»ın 22’ncisinde, «İslâm’da Güzel Ahlâk» mevzuunu kaleme aldı.

«Kıssalardan Hisseler»de, «Ümmet Derdi»nin en güzel kıssaları ve hisseleri var.

Her iki makale, Rasûlullah Efendimiz’in güzel ahlâkının eşsiz örneklerinden bir demet sunmakta.

Muharrirlerimiz; dostluğun sırlarını, şartlarını ve esaslarını ele aldılar.

Dostluğa olan ihtiyacı, Dost’tan uzak kalan insanın sonu intihara varan yalnızlık buhranını ortaya koydular.

Canlı bir takvâ hayatı... Hakk’a yaklaşmanın ölçüsü...

Yâr olmak ve bâr olmamak... Fedâkârlık...

«Mevlid Kandili’ni nasıl değerlendirmeliyiz?» suâlinin fıkıh penceresinden cevabı...

İnsana çip taktırmanın cevaz ölçüleri...

Altının saflığıyla amellerin sâfiyetinin temsili...

Afrika’dan bir hidâyet hikâyesi...

İmam-hatip dâvâsının öncü ismi Celâl Hoca’nın kızı, geçen ay Medine’de vefat eden Dr. Ayşe Hümeyra Ökten’e dair hâtıralar...

Na‘tlar ve dostluk şiirleriyle dopdolu bir sayıyla...

Ayrıntılı bilgi yuzaki.com’da.

GÜZEL AHLAKA NASIL SAHİP OLUNUR?

Güzel Ahlaka Nasıl Sahip Olunur?

GÜZEL AHLAKIN ALAMETLERİ

Güzel Ahlakın Alametleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.