Yaz Kur’an Kurslarında 2,5 Milyon Öğrenci Eğitim Aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılında 2 milyon 461 bin 288 öğrencinin eğitim gördüğünü açıkladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, 2022 Yaz Dönemi Kur’an kurslarında 2 milyon 461 bin 288 öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Dinç, camilerde açılan yaz Kur'an kurslarında başta temel dini bilgiler olmak üzere Kur'an-ı Kerim-i okuma, namaz kılma, ahlaki değerler ve Hazreti Muhammed'in örnekliğinin öğretildiğini bildirdi.

İslam'a dair bilgi ve pratiklerin sekiz hafta boyunca öğrencilere verildiğini belirten Dinç, öğrencilerin kurslara yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Türkiye genelindeki 78 bin 446 Kur'an kursunda 111 bin 735 görevliyle eğitim verildiğini dile getiren Dinç, "Bu yıl sekiz haftalık yaz Kur'an kurslarımızda 2 milyon 461 bin 288 öğrencimiz eğitim aldı. 4 yaşından 22 yaşına kadar yaz Kur'an kurslarında eğitim alan öğrencilerimiz oldu." dedi.

Bu yıl dört haftalık yatılı yaz Kur'an kursları da düzenlediklerini açıklayan Dinç, "İçinde pikniğin, gezinin olduğu, tarih ve kültürel bilincin aşılandığı bir eğitim programı uygulandı. Bu yılki yatılı yaz Kur'an kurslarımız 675 Kur'an kursu öğreticimiz tarafından verildi. Toplam 7 bin 577 öğrencimiz bu dört haftalık kurs imkanından yararlandı." ifadelerini kullandı.

Kur'an kurslarının öğrencilerin dini hayatlarının şekillenmesinde etkili olduğunu vurgulayan Dinç, "Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızın kök değerlerimizle buluştuğu, geleceğe dair dini ve manevi hayatlarının şekillenmesine yönelik tohumların atıldığı ilim ve irfan merkezleridir." diye konuştu.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.