Yahudiler ve Hristiyanlar Nasıl Dost Oldu?

Siyonizm nedir veyahut ne demektir? Siyonistlerin amacı nedir? Ezeli düşmanlar olan Yahudiler ve Hristiyanlar nasıl canciğer dost oldu? Evanjelizm nedir? Evanjelistler neye inanırlar?

“Siyonizm” kavramıyla, Yahudilerin mutlaka bir gün ele geçireceklerine inandıkları topraklar ifade edilir. Yani ortada siyonistlerin ele geçirme hayalini kurdukları büyük bir harita söz konusudur.

Siyonistlerin Amacı Nedir?

Muharref Tevrat’ta tarif edilen bu sınırların, günümüzde hangi devletlerin topraklarına dahil olduğuna baktığımızda ise oldukça ilginç gerçeklerle karşılaşırız. Yahudi dini otoriteleri, söz konusu toprakların tam tarifi konusunda farklı fikirler öne sürmüşlerdir, ancak en geniş kapsamlı ve en çok kabul gören haritanın hangi bölgeleri kapsadığı Israel Shahak’ın yazdığı Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years (Yahudi Dini, Yahudi Tarihi: Üç Bin Yılın Ağırlığı) adlı kitabında şöyle açıklanır:

“İsrail Toprakları’nın Tevrat sınırlarını gösteren farklı haritalar içinde en büyük sınırlara sahip olan versiyon, şu bölgeleri içine alır: Güneyde tüm Sina Yarımadası ve buna ek olarak Kuzey Mısır’ın Kahire’ye kadar uzanan bir parçası; doğuda, Ürdün’ün tamamı ve Suudi Arabistan’ın kuzey bölgesi; Kuveyt’in tümü ve Irak’ın çok büyük bir bölümü; kuzeyde Lübnan’ın ve Suriye’nin tamamı ve buna ek olarak Türkiye'nin Van Gölü'ne kadar uzanan büyük bir parçası; ve batıda Kıbrıs.

Bu sınırlar hakkında yapılmış çok geniş kapsamlı araştırmalar, devlet desteğiyle, atlaslara, kitaplara ve makalelere dökülmekte ve okullarda bu sınırların propagandası yapılmaktadır. Etkili dini gruplar, söz konusu coğrafyanın İsrail tarafından fethedilmesini istemekle kalmamakta, bu fethin “ilahi bir emir” olduğuna inanmaktadırlar.”

Siyonizmin kurucusu olan Theodor Herzl, 1897 yılında Basel’deki Siyonist Kongre’nin açılışında “Kuzey sınırlarımız Kapadokya’daki dağlara kadar dayanır, güneyde de Süveyş Kanalı’na (Nil nehri). Sloganımız, David ve Solomon'un Filistini olacaktır.” derken aynı sınırları kastetmiştir. David Ben-Gurion da 1948 yılında İsrail devletinin kuruluşunu ilan ettiği ünlü konuşmasında aynı haritayı çizer:

“Filistin’in bugünkü haritası İngiliz manda yönetimi tarafından çizilmiştir. Yahudi halkının, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin yerine getirmeleri gereken bir başka harita daha var; Nil’den Fırat’a kadar.”

Siyonistlerin hayalini kurduğu bu vaat edilmiş topraklar çok büyük coğrafyayı kapsamaktadır ve yerine getirilmesi de son derece zor bir hedeftir. İsrail’in bu denli büyük bir bölgede hakimiyet elde etmesi, bazılarınca mümkün görünmeyebilir. Ancak gözüken odur ki, Siyonistler, bu haritayı nihai hedef olarak benimsemekten yine de vazgeçmemektedir. Çünkü, “yok edilme korkusu”nu aşmak için, Ortadoğu’yu kendileri için güvenli bir yer haline getirmek istiyorlarsa, bunu Nil’den Fırat’a uzanan coğrafya üzerinde hakimiyet kurarak gerçekleştirilmelidir.  Bu ise Siyonistlerin beka stratejisidir.

Yahudiler ve Hristiyanlar Nasıl Dost Oldu?

Siyonistler, Büyük İsrail hedeflerini gerçekleştirmek için Hıristiyan dünyasını yanlarına almanın kendi emellerini gerçekleştirmek için kaçınılmaz olduğunu gördüler. Müslümanlar onlar için ortak düşmandı ve bundan dolayı beraber hareket etmeleri gerekirdi. Ancak bu durum Siyonistlerin emellerini gerçekleştirmek için yeterli bir motivasyon sağlamıyordu. Çünkü Hristiyanlar, Yahudileri “Hz. İsa’nın katilleri” olarak görüyordu. Yahudiler de Hz. İsa’nın peygamberliğini kabul etmedikleri gibi Hz. Meryem’e en çirkin iftiraları atıyor ve Hz. İsa’yı hakaretamiz ifadelerle anıyorlardı. Halbuki Müslümanlar Hz. İsa’yı peygamber olarak görüyor, O’na ve Hz. Meryem’e iftirayı küfür sayıyorlardı. Siyonistler kendi muharref din ve itikatlarını değiştiremezlerdi.  İşte bunun için Hristiyanlığın akıldışı yeni bir yorumu icat edildi: Evanjelizm yani Siyonist Hıristiyanlık.

Evanjelizm, “Hristiyanların İsrail’i korumak ve Kudüs’ün selametini sağlamak” gibi bir sorumluluklarının olduğu görüşü çerçevesinde din ile siyaseti entegre eden dini bir oluşumdur.

Bu misyonun temel iddiası ve çabası, Mesih’in dünyaya yeniden gelmesi için Yahudilerin Filistin’e geri dönüp kendilerine ait bir devlet kurmaları ve Kudüs’ün başkent yapılmasıdır. Nitekim bu doğrultuda 1897’de Theodor Herzl öncülüğünde Basel’de toplanan I. Siyonist Kongre ile başlayıp daha sonra Balfour Deklarasyonu ile ivme kazanan ve 1948’de bağımsız İsrail Devleti’nin kurulmasıyla sonuçlanan süreçte evanjelist Hristiyanların büyük rolü olmuştur. 1967’de Kudüs’ün başkent ilan edilmesiyle birlikte evanjelistler Mesih’in dönüşüne giden yolda çok önemli bir adım daha atmışlardır.

Bu dinî hareketin temelinde “onbinyılcı dönemlendirme” anlayışı yer almaktadır. Bu anlayışa göre Tanrı’nın belirlediği bir plana göre işleyen tarih, yedi dönemden oluşmakta ve İsa-Mesih yaratılışıyla başlayıp dönüşüyle oluşturacağı bin yıllık milenyum krallığıyla taçlanacaktır. Ancak bu dönemlerin her biri insanlık açısından başarısızlıkla neticelenmesi dolayısıyla Tanrı’nın hesabı görmesiyle yeni bir dönem (dispensasyon) başlayacak, Yahudiler, kurtarıcı bir misyonla bu yeni dönemin en dikkat çekici figürü olarak bu çerçeve içerisinde yer alacaktır.

Buna göre kıyametin kopuşuna işaret ettiğine inanılan Armagedon Savaşı öncesinde ruhsal olarak yeniden doğan Evanjelik Hıristiyanlar göğe yükseltilerek ödüllendirilecektir. Bu inancı benimseyenler gökyüzünde İsa-Mesih ile birlikte olabilecek, ancak inanmayanlar ise göğe yükseltilmeyerek Deccal’ın hüküm süreceği yedi yıllık bir kriz sürecinin içerisinde yaşayacaktır. Daha sonra göğe yükselenlerle birlikte İsa’nın yeryüzüne dönüşü gerçekleşecek ve İsa, Kudüs yakınlarında Armagedon’da Deccal’i mağlup ederek merkezi Kudüs olan ve bin yıl sürecek olan milenyum krallığını kurarak tüm dünyayı hakimiyeti altına alacaktır.

Bu inanca göre Armagedon Savaşı’yla vaat edilmiş toprakların yeniden Yahudilerin eline geçmesi müjdelenmektedir. Bu kapsamda İsrail, vaat edilmiş topraktır ve gelecekte Yahudilerin tümü İsrail’e gelip Evanjelik olacaklardır. Bu süreçte dünya “türbülasyon” olarak ifade edilen, toplumsal kaosun ve doğal felaketlerin artacağı bir döneme girecek; Evanjelik ve kabalist teolojiye göre bu noktada kurtarıcı Mesih’in gelişini hızlandırmak için “iyi kullar” Tanrı’ya yardımcı olacak yaklaşımlar geliştirmelidir.

Bununla birlikte Evanjelikler İzmir Selçuk’ta bulunduğu iddia edilen Meryem Ana Evinin ve sırrının izini sürme gayretindedirler. Nitekim İncil yazarlarından biri olan Aziz Yuhanna’nın Evanjeliklerin de esas aldığı kıyamet öğretisinin önemli noktalarından biri Meryem Ana’ya dayanmaktadır. Çünkü Armagedon Savaşı ile vaat edilmiş toprakları müjdeleyen Yuhanna’nın bazilikasının Meryem Ana Evi’nin olduğu İzmir Selçuk’ta olduğu iddia edilmektedir. Yahudi kabalizminin yorumlarında da Meryem Ana “en son fethedilecek ülke olan Edom”dur. (yani Anadolu!)

Bu anlayışa göre kurtuluş yakın bir zamanda gerçekleşeceği için ve şu anda yaşayan insanlar insanlık tarihini yok etmekle emrolunmuşlardır. Bunun için insanlık tarihini sona erdirecek bir amansız savaş çıkarmak kutsal bir Tanrı ödevidir. Bu teolojiye göre kurtuluşun ve yeniden doğuşun olmazsa olmazı olan bu savaş, iyiler (Evanjelikler) ile kötüler (Evanjelik olmayanlar) arasında gerçekleşecek olan “Armagedon Savaşı”dır.

Bunun gerçekleşmesi için de Orta Doğu’da toplumsal ve siyasi kaosun sürekli dinamik tutulması, bir taraftan Tanrı’nın kurtarıcı planının bir parçası ve diğer taraftan İsa-Mesih’in ikinci gelişini hızlandıran/müjdeleyen ön hazırlıklar olarak değerlendirilmektedir.

Bu sapkın dini yoruma göre kutsal haç tekrardan ikame edilerek İslâm ile savaşmak gerekmektedir. Nitekim İslâm toplumları tümüyle radikal, İncil düşmanı ve gerçekleşmesi muhtemel Evanjelik planın en önemli tehdit unsurlarından biridir. Müslüman ülkeler içinde en güçlü konumda bulunan Türkiye, Evanjelistlerin hedeflerini gerçekleştirmek için büyük bir tehdit olduğundan, PKK, PYD gibi bölücü hareketlere destek vermektedirler.

Kaynak: Bilal Akyol, Altınoluk Dergisi, Sayı: 455

İslam ve İhsan

KISA KISA | SİYONİZM NEDİR? NE ZAMAN KURULDU? KURUCUCU KİMDİR? SİYON NE DEMEK?

KISA KISA | Siyonizm Nedir? Ne Zaman Kuruldu? Kurucucu Kimdir? Siyon Ne Demek?

YAHUDİLİĞİN KISA TARİHİ

Yahudiliğin Kısa Tarihi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.