Uzaktan Eğitim İle İslâmî İlimler Eğitimi

"Uzaktan İslami İlimler Eğitimi" veren HUZEM'i eğitim sorumlusu Halil İbrahim Delen Bey ile konuştuk.

HUZEM nedir? Kısaca bize bilgi verir misniz?

Kısa adı HUZEM olan Hüdayi Uzaktan Eğtim Merkezi, adından da anlaşılacağı üzere internet ortamında sanal sınıflar üzerinden islami ilimler eğitimi veren bir sistemdir. İslami ilimler konusunda kendisini geliştirmek isteyen fakat fiziki olarak bir imkan bulamamış kişilere hizmet vermeyi amaçlıyoruz.

HERKES HUZEM'E BAŞVURABİLİR

HUZEME'e kimler kaydoluyor?

İslâmi İlimler öğrenmek isteyen herkes HUZEM'e başvuruda bulunabilir. Geçen yıl öğrencimizin %75'i farklı alanlarda lisans mezunu olup, içlerinde doktor, mühendis, imam, Kur'ân kursu hocası, akademisyen, öğretmen gibi farklı iş sınıflarına mensup olanlar da vardı. Programımızda zaman ve mekan kaydı olmadığı için yurtdışından katılanlar da oluyor.

HUZEM sertifika veriyor mu?

Evet. Ders dönemi sonunda sınavlardan başarı ile geçen öğrenciler sertifika almaya hak kazanıyorlar.

ALANINDA UZMAN HOCALAR EĞİTİM VERİYOR

HUZEM'de hangi dersleri öğretiyorsunuz?

Huzem 2 dönemden oluşuyor. 1. dönemde 6, 2. dönemde de 6 ders olamak üzere yılda toplam 12 ders veriyoruz. Derslere giren hocalarımız kendi alanlarında uzmanlar ve derslere özel, notlar da hazırlıyorlar. Dersler ve hocalarımız şu şekilde:

1. DÖNEM

KUR’AN’A GİRİŞ – Prof. Dr. Ömer ÇELİK

HADİS’E GİRİŞ – Yrd. Doç. Dr. Hikmet ATAN

AKAİD (Allah’a, Meleklere, Kitaplara İman) – Yrd. Doç. Dr. Ebubekir SİFİL

İLMİHAL (Taharet, Namaz) – Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN

SİYER (Mekke Dönemi) – Dr. Murat KAYA

TASAVVUF (Tasavvuf Tarihi ve Kavramları) – Prof. Dr. Süleyman DERİN

2. DÖNEM

TEFSİR – Prof. Dr. Ömer ÇELİK

HADİS METİNLERİ – Yrd. Doç. Dr. Hikmet ATAN

AKAİD (Peygamberlere, Kadere, Ahirete İman, Güncel İnanç Meseleleri) – Yrd. Doç. Dr. Ebubekir SİFİL

İLMİHAL (Oruç, Zekât, Hac, Kurban, Yemin) – Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN

SİYER (Medine Dönemi) – Dr. Murat KAYA

TASAVVUF (Tasavvuf Meseleleri ve Tarikatlar) – Prof. Dr. Süleyman DERİN

DERSLERİ HER ZAMAN SEYREDEBİLİRSİNİZ

Dersler nasıl ve ne zamanları yapılıyor?

Dersler kayıt olan öğrencilerimize verceğimiz kullanıcı adı ve şifresi ile sanal sınıflar üzerinden canı olarak yapılıyor. Canlı dersleri kaçıranlar daha sonra aynı derslere ulaşıp seyredebiliyorlar. Yani geçmiş dersleri seyretmeleri her zaman mümkün. Hocalarımız belirlenen program çerçevesinden dersleri genelde akşam saatleri yapıyor.

HUZEM'e nasıl kayıt yaptırılabilir?

21 Eylül 2015 'e kadar devam edecek kayıtlarımıza www.huzem.org sitemiz üzerinden kradi kartı ile veya daha önce ödediği banka dekontu ile kolay bir şekilde online kayıt yaptırabilirler.

Kayıt ücretleri ne kadar?

Kayıt olmak isteyenler için 3 farklı seçeneğimiz mevcut.

    • TEK DERS: 50 TL

    • DÖNEMLİK (6 DERS): 150 TL

    • SENELİK (12 DERS) 250 TL

Bilgi verdiğiniz için teşekkür ederiz.

HUZEM İLETİŞİM BİLGİLERİ

HUZEM hakkında daha detaylı bilgi almak ve programa kayıt yaptırmak isteyen adaylar aşağıdaki irtibatlardan iletişime geçebilirler.

Adres: Hüdayi Uzaktan Eğitim Merkezi ( HUZEM ) Küçükçamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar / İstanbul

Tel: 0216 428 39 600216 428 39 60 Dahili: 218 Faks: 0216 327 75 83

E- mail: hudayiuzaktanegitim@gmail.com

www.huzem.org

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.