Türkistan’ın Sembolü Hoca Ahmet Yesevi Türbesi Asırlar Öncesinin Manevi Atmosferini Yansıtıyor

Türk dünyasının manevi başkenti ilan edilen Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Türk tasavvufunun öncü ismi Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesi, ihtişamıyla ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan, “Hazreti Türkistan” namıyla da bilinen Türk tasavvufunun öncü ismi Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesi, eşsiz mimarisi ve manevi ruhuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’nde 31 Mart 2021’de Türk dünyasının manevi başkenti ilan edilen Türkistan’da başta Yesevi türbesi olmak üzere İslam’ın bölgede izlerini simgeleyen eserler yer alıyor.

Kazakistan’ın UNESCO’nun Dünya Kültür Miras Listesi’ne dahil edilen ilk eseri olan ve Emir Timur tarafından 14. yüzyılda inşa ettirilen Türkistan’ın sembolü Pir-i Türkistan Yesevi Türbesi’ne başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçi geliyor.

HOCA AHMET YESEVİ TÜRBESİNİ KİM YAPTIRDI?

1389 yılında Emir Timur tarafından hiç çivi kullanılmadan inşa ettirilen, Orta Asya’nın tuğladan yapılmış en büyük kubbesine sahip, iki kat ve 35 odadan oluşan Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesi, Orta Çağ mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Türbenin girişinde 2 metre 45 santimetre çapında ve 2 ton ağırlığında bronz bir kazan yer alıyor. “Taykazan” olarak adlandırılan kazanın cuma namazı sonrası ziyaretçilere şifalı su dağıtılması için kullanıldığı belirtiliyor.

Türkiye’nin destekleriyle 2000’li yıllarda restore edilen türbe, bir yandan dönemin tarihi kimliğine ışık tutarken diğer yandan manevi iklimin yaşanmasına katkı sağlıyor.

Türbe’nin hemen dış kısmında bulunan tekkede, Yesevi’nin talebeleriyle ders yaptığı bir dergah yer alıyor. Tekkede talebelerin barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yerler yer alırken, inziva yeri olarak bilinen bir çilehane de bulunuyor.

PEYGAMBERİMİZE OLAN SAYGISI

Hoca Ahmet Yesevi’nin 63 yaşına geldikten sonra Hz. Peygamber’den daha fazla güneşi görmeyi hak etmediğini düşünerek yaşadığı yer altı evi de bulunuyor. Yaklaşık 4 metre derinlikte ve 18 odalı yer altı evindeki “Hıluet” yer altı camisinde Yesevi’nin “Divan-i Hikmet” eserini yazdığı biliniyor.

Türkistan’ın kadim bölgelerinde bulunan Kultöbe’de düzenlenen arkeolojik kazı çalışmalarında ise bir sufi tekkesi bulundu.

Tekkeye yaklaşık 100 metre mesafedeki kazı alanında, her birinde soba ile tandırlar olan ve 10 odadan oluşan yerleşke ile tarikat mensuplarının mezarları da bulunuyor.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

HOCA AHMET YESEVİ KİMDİR? HOCA AHMET YESEVİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ

Hoca Ahmet Yesevi Kimdir? Hoca Ahmet Yesevi’nin Hayatı ve Eserleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.