Tarihin En Hüzünlü 9 Çocuk Fotoğrafı

Hiç şüphesiz, dünyanın en masum canlılarıdır, çıkan savaşların en masum mağdurları, kargaşa içinde ki sessiz feryatlar, çocuklar…

Çocukların acı çekmesi insanların yüreklerini derinden sızlatır. İşte tarihin tozlu sayfalarına gömülen ve günümüzde gerçekleşen acı dolu çocuk fotoğrafları;

9. Akbabaya yem olacağından habersiz kız çocuğu

Bu çocukların her biri yüreğinizde derin izler bırakacak

Güney Sudan / 1993

8. Aylan bebek

Bu çocukların her biri yüreğinizde derin izler bırakacak

Türkiye / 2015

7. Kimyasal Bombalar Altındaki Küçük

Suriye /2017

6. Çöken yangın merdiveninden düşen çocuk

Bu çocukların her biri yüreğinizde derin izler bırakacak

ABD-Massachusetts / 1975

5. Pamuk fabrikasında çalışan çocuklar

Bu çocukların her biri yüreğinizde derin izler bırakacak

ABD-Güney Carolina / 1908

4. Ailesini kaybeden kız çocuğu

Bu çocukların her biri yüreğinizde derin izler bırakacak

Irak / 2005

3. Açlığa teslim olan çocuklar

Somali / 2011

2. Bombadan kurtulan Küçük Ümran

Suriye / 2016

1. Savaşın ortasında bir bebek

Bu çocukların her biri yüreğinizde derin izler bırakacak

Çin / 1937

(Kaynak: listverse.com)

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Allah tüm ümmetin yar ve yardımcısı olsun biz çok rahatız elimizden bişey gelmez içimiz parçalanıyor allah bunlara yapanın vesile olanın destek verenin hepsini hem dünya hem ahiret perişan etsin ölümleri kolay olmasın aslında geçen bir paylaşım gördüm 300 sahabe 1.5 milyar müslüman onlar gibi olamıyoruz allah bize kafirler topluluğuna karşı galip kılsın inşallah dünyayı yöneten ehli sünnet olacak Allah'ın izniyle inşallah

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.