Suudi Arabistan Türk Hacı Adaylarına Türkçe Dilinde Hizmet Verecek

2023 yılı hac ve umre organizasyonu için işbirliği noktasında görüşmeler için Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia “Türk hacı adaylarına Türkçe dilinde hizmet vereceğiz.” dedi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ise Başkan Erbaş`a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Suudi Arabistan’ın hac ve umre ziyareti yapan hacı adaylarının tarihi yerleri gezmeleri ve hizmet noktasında niteliği daha da artırdıklarını ifade eden Rabia, ziyaretlere ilişkin kolaylaştırıcı önlemler aldıklarını bildirdi.

“Harem-i Şerif’i genişletmek için 200 milyarlık bütçe ayırdık”

Rabia, “200 milyarı aşan bir bütçe ile ve bu Harem-i Şerif’in en büyük genişletme çalışması olduğunu da ifade etmek isterim. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) Nebevi Şerifi’nde yine genişletme çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Hac ve umre çalışmalarının hükümet ve özel sektörün iş birliğiyle yapıldığına dikkati çeken Rabia, şöyle konuştu:

“Atılan adımlardan bir tanesi de dijital dönüşüm çalışmalarıyla, projeleriyle Suudi Arabistan’a gelmek isteyen dünyanın farklı bölgelerinden umre ve hac hizmeti vecibelerini yerine getirmek için kolaylıklar sağlandı. Bu anlamda vize alma konusu olsun ve diğer işlemlerde Suudi Arabistan’ın vize konusunda hem Medine-i Münevvere ve Suudi Arabistan’ın herhangi bir bölgesine intikalin kolaylaştırılması noktasında çalışmalar yapıldı. Yine umre vizesi 30 günden 90 güne çıkarıldı. Bu sadece Mekke, Medine için değil. Bir şahıs gelip Suudi Arabistan’daki herhangi bir yere ziyaret gerçekleştirdiğinde aynı şekilde bu kolaylıklardan istifade edebiliyor. Dost ve kardeş ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek bütün bu talepleri karşılamak üzere çaba göstereceğimizi ifade etmek isterim.”

“Türkiye’den gelen bütün ziyaretçileri en iyi şekilde misafir edeceğiz”

Rabia, Türkiye’ye yönelik vize kolaylığı sağlayacaklarını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek bütün ziyaretçileri en iyi şekilde burada misafir edeceğimizi ve Türkiye’den gelen bütün kardeşlerimize gerektiği şekilde bir işlem yapılacağı ve kolaylaştırıcı işlemler yapılacağını ifade etmek isterim.” diye konuştu.

“Türk hacı adaylarına Türkçe dilinde hizmet vereceğiz”

Suudi Arabistan’ın Türk hacı adaylarına yönelik yeni projesinden de bahseden Rabia, hac ve umre ibadetlerini yapacak olan Türk hacılara hem vize konusunda hem de konaklama gibi tüm hizmetlerde Türkçe olarak yardım edilecek şekilde bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Rabia, 2022 hac döneminde 37 binden fazla Türk hacıyı misafir ettiklerini belirterek, pandemi döneminden önceki dönemde hac ve umre işlemleri nasılsa bu yıl da eskisi gibi olacağının müjdesini verdi.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.