Sincan’da 110 Hafız İcazet Aldı

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Kur’an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 110 hafıza, düzenlenen törende icazet verildi.

Ankara Sincan İlçe Müftülüğü’ne bağlı Kur’an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 110 hafıza, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla düzenlenen törende icazet verildi.

Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi’nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Sincan bugün en bahtiyar günlerinden birisini yaşıyor. Biz de bu bahtiyarlığa şahit oluyoruz elhamdülillah. 110 gencimizin hafız olması, bizim için bahtiyarlıkların en büyüklerinden birisidir.” dedi.

Hafızlığın bir kula nasip olabilecek en büyük lütuf olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, “Kur’an-ı Kerim, Rabbimizin Peygamber Efendimiz aracılığı ile bütün insanlığa gönderdiği en büyük mucize. En büyük mucizeyi zihnine, gönlüne, kalbine yerleştirmek her kula nasip olur mu? İşte bu kardeşlerimize, yavrularımıza nasip oldu. Allah mübarek eylesin, hayırlı eylesin. Ne mutlu onlara, ne mutlu onların ailelerine, annelerine, babalarına, hocalarına.” şeklinde konuştu.

Kur’an-ı Kerim’in hayat rehberi olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Hayatımızın rehberini hıfzetmek, ezberlemek ve hayatımızı ona göre tanzim etmek, hayatımızın rehberi olarak Kur’an-ı Kerim’i bilmek, tanımak. Bundan büyük fazilet olur mu, bundan büyük bahtiyarlık olur mu?” ifadelerini kullandı.

“KUR’AN-I KERİM’E HİZMET ETMEK, HİZMETLERİN EN BÜYÜĞÜ”

Kur’an-ı Kerim’in, günümüze kadar milyonlarca Müslüman tarafından hıfzedildiğini aktaran Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in indiği andan kıyamete kadar korunacağını hatırlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Rabbimiz, bu korunma işini kullarını vesile kılarak yerine getirmiş. İlk zaman Efendimiz Aleyhisselam’ın kalbine Cibril Aleyhisselam tarafından indirilmiş, Efendimiz aleyhissalatu vesselam’ın kalbiyle, zihniyle koruma altına alınmış. Sonra onun fem-i muhsininden vahiy katipleri yazarak koruma altına alınmış ve ashab-ı kiramdan yüzlercesi ezberleyerek, hıfzederek Kur’an-ı Kerim’i koruma altına almışlardır. İşte Kur’an’ın koruyucularından bir kısmı da şimdi burada, hafızlarımız. Ne mutlu onlara. Allah’ın yeryüzüne gönderdiği en büyük mucizesinin koruyucusu, hafızı olmak kadar mükemmel bir unvan, bir vasıf yok dünya üzerinde. Hafızlarımızı, annelerini, babalarını, hocalarını tebrik ediyorum.”

Hayat rehberi olan Kur’an-ı Kerim’e hizmet etmenin hizmetlerin en büyüğü olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, hafızlardan, hayatları boyunca Kur’an-ı Kerim’in hıfzını muhafaza etmelerini, Kur’an-ı Kerim’i anlamaya çalışmalarını, hayatlarına tatbik etmelerini isteyerek, en az bir hafız yetiştirmelerini talep etti.

Başkan Erbaş, hafızları, hafızların hocalarını, anne ve babalarını tebrik etti.

Kaynak: Diyanet

İslam ve İhsan

HAFIZLIK YAPANLARA TAVSİYELER

Hafızlık Yapanlara Tavsiyeler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.