Şifa ve Korunma Niyetiyle Suya veya Yemeğe Dua Okumak Caiz midir?

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, şifa olacağına inanarak yiyeceklere veya suya dua okumanın hükmünü anlatıyor.

Cenab-ı Allah, "Biz Kuran-ı Kerim'de müminlere şifa ve rahmet olacak ayetler indirdik" (İsra, 82) buyuruyor. Binaenaleyh Kuran-ı Kerim bir şifa kaynağıdır, bir rahmet kaynağıdır. Kime şifadır, kime rahmettir. Cenab-ı Allah, müminlere rahmet olduğunu söylüyor. Eğer bir kimse inanarak Kuran-ı Kerim'in şifa ve rahmet olduğuna inanarak Kuran-ı Kerim'i kendisi okur veya bir başkasından kendisi için okumasını talep ederse Cenab-ı Allah ona şifa ihsan eder. Kaldi ki bir şeyin şifa kaynağı olması herkesin ondan aynı derece istifade edeceği anlamına da gelmemektedir.

Burada önemli olan özellikle psikolojik rahatsızlıklarda kişinin inanması meselesidir. Psikolojik yapımızın fizyolojik yapımız üzerinde de çok önemli bir etkisi vardır. Nitekim çoğu zaman duyuyoruz. Doktorlar eğer bir rahatsızlığın, şikayetin maddi sebebini bulamazlarsa hemen diyorlarki bu psikolojik bir hastalıktır.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Hayrlı günler hocam ben suya yasini şerifi ve vakia süresini inşirah suresini bereket. İçin helal kazınç için ismi azam duasını okudum içilir mi evde bir kenarda mı bekletilmeli

    Slm hocam nasilsiniz hocanin verdigi duayi suya atip içmek doğrumudur

    Ben 41 usullu yasini serifi okudum kizim 11 yasinda iki ay dir uyuyamiyor sıkıntisi oliyor geceleri suyu icmeye basladi yarim saat sonra oyle bir aglamak geldi ki durduramadik bir an korktum birde 41 corek otuna 41 ayetel kursi okudum iyice sardim boynuna astim lutfen bana yazabilir misiniz cok merak etim korktum cok lutfennn yazin

    • Didem Hanım Canab ı hakkın ayeti kerime si zaten şifa olduğu için iyileşme adinà tepki verebilir.. Ayrıca Âyet el kursiui çok okuyun biiznillah faydası olacaktır..

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.