SENENİN SONUNDA OKUNACAK DUÂ

Senenin sonunda okunacak dua hangisidir? Senenin sonunda okunacak duanın Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı...

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri  “Dualar ve Zikirler” kitabında senenin sonunda okunacak duayı şu şekilde aktarıyor:

  • Türkçe Okunuşu:

“Ve sallallâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellem. Allâhümme mâ ‘amiltü fi hâzihisseneti mimmâ neheytenî anhü felem etüb minhu velem terdahû ve nesîtühû velem tensehû ve halimte aleyye fîhi ba‘de cür’etî ‘alâ ma‘sıyetike feinnî estâğfiruke fâğfirlî mâ ‘amiltü fîhâ mimmâ terdâhü ve ve‘adtenî ‘aleyhissevâbe fe-es’elüke. Allâhümme yâ kerîmü yâ ze’l-celâli vel-ikrâm. En tetekabbelehû minnî velâ tâkta‘ racâî minke yâ kerim. Ve sallallâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellem.”

  • Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!

Allah’ım, bu senede Sen’in nehyettiklerinden işleyip de bildiğim, tevbe etmediğim ve Sen’in de râzı olmadığın günahlarımı, yine benim unutup da Sen’in unutmadığın, beni cezâlandırmaya gücün yettiği hâlde bana yumuşak davranıp cezâlandırmakta acele etmediğin, Sana isyana cür’et ettikten sonra beni tevbeye dâvet ettiğin günahlarımı affetmeni istiyorum, beni mağfiret eyle! Allah’ım, bu senede Sen’in râzı olduğun ve sevap vaat ettiğin amellerden yaptıklarımı kabul etmeni istiyorum ey Kerîm, ey Celâl ve İkrâm sahibi! Ümidimi Sen’den kestirmemeni istiyorum ey Kerîm!

Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!”

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları, İstanbul, 2013

MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR

KUR’AN’DA GEÇEN DUALAR

HADİSLERDE DUA

AYET VE HADİSLERLE DUANIN ÖNEMİ NEDİR?

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle