Sail Ne Demek?

Sail nedir? Sail kelimesi ne anlama gelmektedir? Sail kelimesine örnek cümleler...

Sa­il: İs­te­yen, di­le­yen, ih­ti­yâ­cı­nı arz eden anlamlarına gelmektedir.

SAİL KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

O’nun aslî vasfını kâmil mânâda tavsîf etmeye hiçbir fânî muvaffak olamamış, yüksek ahlâk ve yaratılışını tam olarak kavrayamamıştır. Âlimler, mütefekkirler, gönül sultanları ve Cebrâil -aleyhisselâm- dahî, O’nun yolunda bulunmayı,
izzet; kapısında sâil (dilenci) olmayı, devlet bilmişlerdir.

*****

«−Çünkü, sâil (çoğu kere) yanında para olduğu hâlde sadaka ister. Borç isteyen ise, ihtiyâcı sebebiyle talepte bulunur.» cevâbını verdi.” (İbn-i Mâce, Sadakât, 19)

*****

Âyet-i kerîmede:

Sâilin (muhtâcın) ve mahrumun (iffeti dolayısıyla isteyemeyenin), onların (zenginlerin) mallarında muayyen bir hakkı vardır.” (ez-Zâriyât, 19) buyrulur.

*****

«Sâilin (ihtiyâcını arz edebilen fakirin) ve mahrûmun (iffeti dolayısıyla isteyemeyen fakirin), onların servetlerinde muayyen bir hakkı vardır.»40 buyurmuştur. Dolayısıyla zekât, nisâb miktarından fazla olan malların muayyen bir
kısmının, ilâhî bir vergi hâline getirilip geride kalan malın helâl kılınmasıdır.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN TEVBE İSTİGFAR DUASI

Peygamber Efendimizin Tevbe İstiğfar Duası

MÜMİNİN MÜMİNE DUASI

Müminin Mümine Duası

KABİR ZİYARETİNDE OKUNACAK DUA

Kabir Ziyaretinde Okunacak Dua

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle