ŞAFİ MEZHEBİ

Şafi kimdir, kime denir? Şafilik nedir? Şafi mezhebi nedir? Şafi mezhebinin kurucusu kimdir? Şafi mezhebi nasıl ortaya çıkmıştır? Şafi mezhebi hangi ülkelerde yaygındır? Şafi mezhebinin imamı, görüşleri ve özellikleri.

Şafi mezhebi; İmam Şafi’ye nisbet edildiği için bu adla anılmıştır.

İMAM ŞAFİ KİMDİR?

Şâfi mezhebinin kurucusu sayılan İmam Şafi 767 (Hicri 150) yılında Gazze şehrinde (Filistin) doğdu. İmam Mâlik’ten bizzat Muvatta’yı dinledi, Süfyan İbn Uyeyne’den hadis rivâyet etti. İmam Muhammed’den de Irak fıkhını öğrendi. Böylece Irak fıkhı ile Hicaz fıkhını birleştiren kişi oldu. O, Bağdat’ta muhtemelen iki yıl kadar kaldı, sonra Mekke’ye geçerek, orada dokuz yıl ders verdi. İmam Şâfi 811 yılında yeniden Bağdat’a geldi. Bu ikinci gelişinde Irak ve Hicaz fıkıh ekollerini derinlemesine inceleyerek, fıkıhta kendi usûlünü ortaya koymaya başladı.

Hicrî 198 yılında Mısır’a geçti. Dört yıl kadar kaldığı Mısır’da önceki bilgi ve tecrübelerini bu değişik sosyal ve kültür çevresinde yeniden incelemeye başladı, kimi görüşlerinden vazgeçerek, yeni görüşler ortaya koydu. Böylece onun eski ve yeni görüşlerinden oluşan “mezheb-i kadîm” ve “mezheb-i cedîd”i teşekkül etmiş oldu. İmam Şâfi, gittiği Mısır’da 820 (Hicri 204) yılında vefat etti.

  • İmam Şafi’nin Eserleri

Risâle, Hucce ve Ümm adlı eserleri vardır. Risâle, günümüze ulaşan en eski fıkıh usûlü eseri olup Türkçe’ye çevrilmiştir.

  • İmam Şafi’nin Öğrencileri

Bazı öğrencileri şunlardır: Yusuf İbn Yahya el-Büveytî, Hasen İbn Muhammed ez-Zaferânî, İbrahim İbn Yahyâ el-Müzenî.

  • Şâfi Mezhebi Nedir? - Şafiî Kimdir?

İmam Şâfi’nin geliştirdiği hukuk yoluna “Şâfi Mezhebi”, bu mezhebe uyanlara da “Şâfi” denir.

ŞAFİ MEZHEBİ HANGİ ÜLKELERDE YAYGINDIR?

Şafi mezhebi önce Mısır’da sonra kısmen Suriye, Yemen, Irak ve Mâverâünnnehir’de yayıldı. Günümüzde Irak, Suriye ve Anadolu’nun güney ve doğu bölgelerinde Şafi mezhebi yaygındır.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

İMAM ŞAFİ KİMDİR?

İMAM ŞAFİ KİMDİR?

MEZHEPLER

MEZHEPLER

MEZHEP İMAMLARI

MEZHEP İMAMLARI

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle