Rikkat Ne Demek?

Rikkat nedir? Rikkat kelimesi ne anlama gelmektedir? Rikkat kelimesine örnek cümleler...

Rikkat: İn­ce­lik, yuf­ka­lık, ne­zâ­ket, ifâ­de­de in­ce­lik, mer­ha­met et­me gibi anlamlara gelmektedir.

RİKKAT KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

“Dünyada misafir gibi olun! Mescidleri ev ittihâz edinin!. Kalplerinizi rikkate alıştırın! Çok tefekkür edin ve çok ağlayın! Nefsânî arzularınız sizi değiştirmesin!..” (Ebû Nuaym, Hilye, I, 358)

*****

Ebû Tâlib rikkate geldi:

“−Vallâhi Sen’i de götüreceğim! Ne Sen benden ne de ben Sen’den hiçbir zaman ayrılmayacağız!” dedi. (İbn-i İshâk, s. 53; Ebû Nuaym, Delâil, I, 168)

*****

Hazret-i Îsâ -aleyhisselâm-’ın teblîğâtının fârik vasfı, insanlara karşı şefkat ve merhametle dolu bir kalbî rikkattir. Onda, insanlara af ile muâmele ve tevâzû gibi yüksek hâller dikkat çeker.

*****

İbn-i Değine müşriklerin bu isteklerini Hazret-i Ebû Bekr’e söyledi. O da muvâfakat etti. Evinin önünde bir namazgâh yaptı. Orada namaz kılıp Kur’ân okumaya başladı. Rikkat-i kalbiyye sâhibi, yufka yürekli bir zât olduğu için Kur’ân-ı Kerîm’i okurken hüzünlenir, gözyaşlarına mânî olamazdı.

İSLAM'DA NEZAKET VE ZARAFETİN ÖNEMİ

İslam'da Nezaket ve Zarafetin Önemi

NEZAKET VE MERHAMET MEDENİYETİ "TASAVVUF"

Nezaket ve Merhamet Medeniyeti "Tasavvuf"

HAK DOSTLARINDA NEZÂKET

Hak Dostlarında Nezâket

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle