Resulullah’ın Cennetteki Komşusu: Nesibe Binti Kab (r.a.)

Peygamber Efendimiz’in Uhud harbindeki cesaret, kahramanlık ve fedarlıklarından dolayı, haklarında “Allah’ım, bunları bana cennette refik eyle!” diye dua ettiği aile.

Hz. Nesibe -radıyallahu anh- Uhud harbindeki hali şöyle anlatır: Uhud Harbi’nde elimdeki kap ile Müslüman gazilere su veriyordum. Fakat bir ara harbin şekli değişti. Düşman askeri, Müslümanların arasına kadar gelmişti. Hemen su dağıtma işini bıraktım. Elime bir kılıç aldım ve düşmanın arasına daldım. Öyle şiddetli bir gün idi ki tam on üç yerimden yaralanmıştım. Aldığım bu yaralardan birisinin tedavisi, tam bir sene sürdü.”

Nesîbe Hâtûn Mekke’ye gidip, Resûlullah’a -sallallahu aleyhi ve sellem- bey’at edenlerdendir. Uhud Harbi’nde kocası ve iki oğlu ile beraber bulunup bahadırlığını yar ve ağyara beğendirdi. Ve nice bahadır erleri utandırdı. Hatta Resûlullah Efendimiz üzerine hücum eden fedailerden bir süvarinin ayağını kılıç ile kalemvâri ayırdı. Ve atından düşürüp öldürdü. Kendisi de bir kaç yerinden yaralanıp, kanlar akar iken bîpervâ kocasını ve oğullarını cenge teşvik ve teşci eylerdi.

YA RAB! BUNLARI BANA REFİK EYLE

Düşman her ne taraftan Resûlullah’ın -sallallahu aleyhi ve sellem- üzerine hücum etse, hemen kocası ve oğulları ile yetişip müdafaa ederdi. Bu fedakârane hizmeti üzerine Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-:

“Ya Rab! Bunları bana cennette refik eyle” diye dua buyurdu.

Bu sırada mel’un İbn-i Kamie “Bana gösteriniz! Ya o ya ben” diyerek Resûlullah Efendimiz üzerine hamle ve hücum edince; Nesîbe Hâtûn ona karşı çıktı. Üç kerre İbni Kamie’ye kılıç çaldı. Lakin mel’un birbiri üzerine iki zırh giymiş olduğundan kestiremedi. İbn Kamie ise kılıç ile Nesîbe Hatûn’un omuzunu yaraladı. Ve alemdâr-ı Nebevî olan Mus’ab bin Umeyr -radıyallahu anh- zırhını giyince, Resûl-i Ekrem’e -sallallahu aleyhi ve sellem- benzediğinden, İbn-i Kamie onu Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- zannıyla vurup şehid eyledi.

Nesîbe Hatun, Uhud harbinden başka Yemâme harblerine ve Müseylemetü’l Kezzâb’ın öldürüldüğü harblere de iştirak etmiş ve elini bu harpte kaybetmişti. (Uhud Harbi, M. Sami Ramazanoğlu)

Kaynak: Sadık Dana, İslam Kahramanları 1, Erkam Yayınları

HZ. NESİBE (R.A.) KİMDİR?

Hz. Nesibe (r.a.) Kimdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle