Rehberlik Öğretmeni 40 Zeka Oyunu Tasarladı

Sivas Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli rehberlik öğretmeni Mehmet Biçer, hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik 40 zeka oyunu geliştirdi.

Sivas Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli rehberlik öğretmeni Mehmet Biçer, tasarımı ve üretimi kendisine ait 40 zeka oyunu geliştirdi.

Rehberlik öğretmeni Mehmet Biçer, üniversite yıllarında merak saldığı zeka oyunlarında sektörün yurt dışına bağlı olmasından rahatsızlık duyarak bu alanda özgün üretimler yapmaya karar verdi.

Görevli bulunduğu merkezde 2 yıl önce oyun üretmeye başlayan ve kısa bir süre sonra özgün 40 zeka oyunu tasarlamayı başaran Biçer, seri üretime geçerek bu sektördeki dışa bağımlılığı azaltmayı hayal ediyor.

Biçer, Türk kültürünü yansıtan oyunların yanı sıra tüm kesimlere hitap eden oyunlar üretiyor.

Üretimlerinin okullardaki zeka oyunları odalarında kullanılmasını isteyen Biçer, ilçelerde de var olan zeka oyunlarıyla ilgili kurslar veriyor.

Biçer, yaptığı açıklamada, merkezde öğrencilere rehberlik yaptığını, aynı zamanda zeka testleri uyguladığını söyledi.

Zeka oyunlarına ilgisinin üniversite yıllarında başladığını anlatan Biçer, bu alanın bir derya olduğunu ve öğrencilere faydalı oyunlar üretmeye karar verdiğini dile getirdi.

Biçer, son 2 yıldır özgün oyunlar tasarlamaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki oyunlar yurt dışı kaynaklı. Telife takılmamak için farklı isimlerle üretiliyor. Ben de buna tepki olarak kendi oyunlarımızı üretmeye başladım. İthal etmeyelim aksine ihraç edelim düşüncesiyle bu oyunları üretmeye başladım. Daha sonra hocalarımın yardımıyla 3D yazıcılarla ya da CNC tezgahlarla oyunlarımı çıkarmaya başladım. Öğrencilerin veya yetişkinlerin akıl yürütme yeteneğini geliştirmeyi hedefliyorum. Çocuklarda hızlı düşünme, el, işlem becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlar yapıyorum. Genelde kendi kültürümüzden oyunlar geliştirmeye çalışıyorum. Örneğin 'cihet' diye bir oyun geliştirdim, bu oyun yönlerle ilgili. Böylelikle hem öğrencilerimiz kendi kültürünü öğrenir hem de yurt dışındakilerin Türk kültürünü öğrenmesine yardımcı oluruz diye düşündüm. Bugüne kadar 40 oyun ürettim. Tasarım aşamasında olanlarla 50 oyun var. 3 boyutlu çizimlerimi kendim yapıyorum, CNC tezgahta da materyallerini üretiyorum."

"OKULLARIMIZI KENDİ OYUNLARIMIZLA DONATALIM"

Oyunlarının hem çocuklara hem yetişkinlere hitap ettiğini anlatan Biçer, "Birkaç oyun firmasıyla görüştüm ama olumlu dönüş alamadığım için oyunları üretme aşamasına geçemedim." ifadelerini kullandı.

Biçer, oyunların seri üretimine geçmek için oyun firmalarından destek beklediğini dile getirerek, "Çoğu okulumuzda zeka oyunları atölyesi bulunuyor veya insanlar evlerine zeka oyunu alıyor. Amacım yabancıların değil, kendi ürettiğimiz oyunların alınması. Okullarımızı kendi oyunlarımıza donatalım. Zeka oyunları odası boş kalmasın diye 40 oyun ürettik. Rahatlıkla bir atölyeyi donatacak oyunumuz var." şeklinde konuştu.

Oyunlarının yurt dışında da oynanmasının hayalini kurduğunu belirten Biçer, "Oyunlarımızın okullarda yaygınlaşması için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile bir görüşmem oldu. Onlar da çok iyi karşıladılar. Bir plan hazırlayıp onlara gönderip, bu oyunları hizmet içi eğitim kapsamına aldırmaya çalışacağım." dedi.

Bu süreçte yetkililerden destek beklediğini söyleyen Biçer, Türk devletlerini anlatan strateji oyunu tasarlama çalışmasının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.