Rehavet Nedir?

Rehavet nedir? Rehavet ne anlama geliyor? Rehavet kelimesine örnek cümleler...

Rehavet: Gevşeklik, atalet, uyuşukluk, ihmal, gayretsizlik gibi anlamlara gelmektedir.

REHAVET KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Tarih boyunca tasavvuf, hem iktisâdî ve ictimâî rahatlık zamanlarında rehâvet, gevşeklik ve azgınlıkları engelleyerek mânevî zindeliği devam ettirmiş; hem de istilâ, işgal ve zulüm dolu zor dönemlerde bunalan gönüllere mânevî telkinleriyle nefes aldırmış; yaralı kalplere merhem, yorgun dimağlara tesellî olmuştur.

*****

Toplumun her kesimine hitâb edebilen tasavvuf, bir yandan iktisâdî ve ictimâî rahatlık zamanlarındaki rehâvet ve gevşeklikleri engelleyerek mânevî zindeliği devam ettirmiştir.

*****

Âd kavminin hidâyeti için bu tehdîdler de kâfî gelmedi. O kadar sıkıntı ve kıtlık çekmelerine rağmen, yine de istiğfâr edip, Allâh’a ve tevhîd akîdesine dönmediler. Zîrâ aşırı zenginliğin verdiği gaflet, rehâvet ve azgınlık sebebiyle Allâh’a kulluktan çok uzaklaşmışlardı.

*****

Kulluk vazifeleri hususunda sırf belli dönemlerde değil, her dâim gayretli olmak îcâb eder. Gevşeklik, rehâvet, tembellik ve ihmalkârlıktan ve kazanılan ibadet vecdini kaybetmekten, son derece sakınmak gerekir.

ALLAH’IN KENDİLERİNE HARP İLAN ETTİGİ KİMSELER

Allah’ın Kendilerine Harp İlan Ettiği Kimseler

PEYGAMBERİMİZİN HER NAMAZDA OKUDUGU DUA

Peygamberimizin Her Namazda Okuduğu Dua

EN HAYIRLI AMEL

En Hayırlı Amel

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle