Regaib Gecesi Nedir? Regaib Kandilinin Önemi

Regaib gecesi nedir? Regaib kandilinin önemi nedir? Regaib’in gecesini ve gündüzünü nasıl geçirmeli? İslam’da Regaib kandilinin önemi ve fazileti.

“Receb ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Regâib, Arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be" kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarfetmek demektir.

Regâib kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır (el-Bakara, 2/ 130; en-Nisa, 4/ 127; et-Tevbe, 9/59,120; Meryem, 19/46; el-Enbiyâ, 21/90; el-Kalem, 68/32; el-İnşirah, 94/8).

Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil geceleri dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb'in ilk cuma gecesi Regaib kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

REGAİB GECESİNİN FAZİLETİ

Regâib gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Resûlullah ümmetine şu duayı telkin etti:

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

“Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle / ulaştır.”(Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Receb ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan ayı ile sona eren Üç Aylar’ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

Beş gecede duların kabul olduğu bildirilir:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebʼin ilk gecesi, Şabanʼın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Abdurrezzak, Musannef, IV, 317; Beyhaki, Şuabül-İman, V, 287-288) Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir.

REGAİB GECESİNİN GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaib gecesinin içinde bulunduğu Receb ayı da bunlardan biridir.

Sevgili Peygamberimiz Receb ayı girdiği zaman şöyle buyurdular:

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Receb ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas’ı (r.a.) dinledim şöyle demişti: “Resulullah Receb ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik. (Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811))

İslam ve İhsan

REGAİB NE DEMEK?

Regaib Ne Demek?

REGAİP GECESİ YAPILACAK DUA VE İBADETLER NELERDİR?

Regaip Gecesi Yapılacak Dua ve İbadetler Nelerdir?

REGAİP GECESİ NELER YAPILIR?

Regaip Gecesi Neler Yapılır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Allah üç aylar ve içindeki mübarek geceler hürmetine bizleri bağışlasın vatanımızı milletimizi korusun amin.

  Kandiliniz mübarek olsun

  Amin kardeşim. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

  Bazı günler faziletini geceden, bazı geceler de faziletini gündüzden alır. Cuma gününün fazileti akşamına da fazilet verir. Mübarek gecelerin gündüzleri de bu sebeple kıymetlidir. Regaib gecesi recebi şerifin ilk cuma gecesidir. Bu gecede bol bahşişler ikramlar aflar olduğundan melekler bu geceye reğaib demişlerdir. Şimdiki anlayışa göre perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Günü ise cuma günüdür. Bu gecelerden ve günlerden gafil kalmamak duası ile..

  Kandiliniz mubarek olsun

  İyi kandiller Tıpkı bugün gibi Bugün 07 Mart 2019 , ancak bugün geceden başladı bile (Saat 00:01 den itibaren) Yani gün geceden başlıyor miladi takvimde de

  • Hicrî takvimde günler akşam ezanıyla başlar. Regâib, Receb ayının ilk cum'â günü olması hasebiyle, perşembeyi cum'âya bağlayan gece idrâk edilir.

  Rabbim affı mağfiret eylesin cumlemizi inşallah Hayır bereket sağlık dolu kandiller inşallah.

  Rabbim bu devleti ve milleti daim eylesin tüm müminlerin Regaib Kandili mübarek olsun hastalara şifa, dertlilere deva, tüm iyi duaların kabulü dileğiyle Amin Amin Amin

  harika

  Selamün Aleyküm Her Kesin Regaib Kandilin Her Kese Mübarek Olsun :)

  Rabbim bu mübarek geceyi hakkıyla gecirenlerden eylesin.Tüm müslüman aleminin regaip kandili mübarek olsun.Dua ile Amin.

  • Rabbim Regaib gecesi hürmetine tüm İslam aleminin birlikte olmasını nasip eylesin, batıl a galip eyleyip zulüm edenleri kahretsin inşallah, Regaib kandiliniz mübarek olsun slm ve dua ile...

  İslam'da gün ne zaman başlıyor haberimizi tıklayabilirsiniz: http://www.islamveihsan.com/islamda-gun-ne-zaman-baslar.html

  Dinimizce gün akşam vakti başlamıyor mu?

  Persembe gecesi zaten cuma ya baglaniyo

  Herkese hayirli kandiller Belki cahilligimden ama yukarda okudugumuza gore regaib gecesi ilk cuma olarak degerlendiriliyor Neden persembe gecesi kandil kabul edeiyoruz? Kafam karisti biraz

  • Persembe gecesi cumaya baglaniyo zaten

  • Hicri takvimde gün ikindi vakti girer dolayısı ile cuma gecesi persebeyi cumaya baglayan gece cuma gecesidir. Miladi takvimde ise şu an kullandigımız sizin bildiginiz gibi

  • kardeşim miladi takvim günün batımıyle başlar yani perşenbe günü gün battımı cuma günü başlamış olur bundan dolayı cuma gecesi denir.selam ve dua ile... ,

  • islamda geceler gündüzlerden önce gelir. senin perşembe gecesi dediğin aslında cuma gecesi.

  • islamda gece gunduzden once geliyor tamam

  • Çünkü yeni günler akşam namazından sonra başlar. Receb ayının ilk cumasıda perşembe günün akşamında itibaren başlar. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım .İnşeAllah anlatabilmişimdir :)

  Kandiliniz mübarek olsun.

  Regaib kandili herkese mubarek olsun

  • sizinde regaib kandiliniz mübarek olsun

  • seninde

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.