Ramazan Hilali Bu Yıl İlk Nerede Görünecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, hicri takvime göre bu yıl Ramazan'ın başladığını bildiren hilalin, ilk olarak Atlas Okyanusu, Kuzey ve Güney Amerika’dan görüleceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Hicri 1443 yılı Ramazan ayı hilalinin bu yıl ilk kez Atlas Okyanusundan, Kuzey ve Güney Amerika Kıtalarının ortalarından itibaren görülmeye başlayacağını duyurdu.

Buna göre 1 Nisan 2022 Cuma günü Greenwich saatiyle 06:25´de İçtima, aynı gün Greenwich saatiyle 21:21´de Ru'yet olacak. 

01 Nisan Cuma’yı 2 Nisan Cumartesiye bağlayan gece ülkemizde ilk teravih namazı kılınacak, ilk sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Kurul tarafından paylaşılan haritada Hicrî 1443 yılı Ramazan Hilali Kuzey ve Güney Amerika Kıtalarının ortalarında hava şartlarının müsait olması durumunda görülebilecek.

Kurul tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Kuzey Amerika Kıtasından örnek vermek gerekirse Hilal, Washington (DC) şehrinde 01 Nisan günü 5˚ 43’ ufkun üstünde bulunacak ve güneşten 35 dakika sonra batacaktır. New York (NY) şehrinde 01 Nisan günü 5˚ 28’ ufkun üstünde bulunacak ve güneşten 34 dakika sonra batacaktır. Hilal görülme kriteri olan 5˚ ufuk yüksekliği sağlandığı için de hilal rahatlıkla görülebilecektir.

Kur’an-ı Kerim’de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahmân, 55/5), bunların diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü de kılındığı (En’âm, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yûnus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36) ayın, yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara, 2/189) bildirilmiştir.

Hicrî gün, güneş battıktan sonra başlayıp ertesi gün güneş batana kadar devam etmekte ve dinî günler bu şekilde belirlenmektedir. Kamerî ay ise güneş battıktan sonra ayın hilal şeklinde ilk defa görülmesiyle başlamakta ve ertesi gün ayın birinci günü olmaktadır. Türkiye, hicrî/kamerî aybaşlarının tespitinde 1978’te düzenlenen İstanbul Ru’yet-i Hilal Konferansı ve 2016’da gerçekleştirilen Uluslararası Kameri Aybaşları ve Hicri Takvim Birliği Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda hareket etmektedir. Günümüzde ayın hilâl halinin nerede ve ne zaman görülebileceği hatasız olarak tespit edilebilmektedir. Dolayısıyla hesaplamalar, hilalin dünyanın neresinde olursa olsun görülebileceği esasına göre yapılmakta, bir yerde görüldüğü zaman diğer yerlerde de görülmüş kabul edilmekte; takvimler buna göre düzenlenmekte, dinî günler de buna göre belirlenmektedir.

Hicrî 1443 Şevval Hilali de, 30 Nisan 2022 Cuma günü Greenwich saatiyle 20:28´de İÇTİMÂ, 01 Mayıs 2022 Pazar günü Greenwich saatiyle 13:23´de RU´YET olacak ve hilal ilk defa Asya Kıtasının güneydoğusundan ve Hint Okyanusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.

Haritada da görüldüğü üzere Ru´yet günü olan 01 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara´da Güneş’ten 45 dakika, Mekke´de ise Güneş’ten 38 dakika sonra hilal batacaktır. Güneş battığı anda hilal Mekke´de 07° 21´, Ankara´da 06° 57´ ufkun üstünde bulunacaktır. Hilal görülme kriterleri sağlandığı için her iki şehirden de hilal görülebilecektir. Dünyanın büyük bir kısımda hava şartlarının müsait olduğu yerlerde Şevval (Ramazan Bayramı) Hilali görülebilecektir. Buna göre 1 Mayıs 2022 tarihinde Arefe günü, 2 Mayıs 2022 tarihinde de Ramazan Bayramı idrak edilecektir.

Bütün bu hesaplamalar Din İşleri Yüksek Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren Vakit Hesaplama Birimi tarafından yapılmaktadır. Vakit Hesaplama Uzmanı, Astronom ve Kurul Uzmanlarının hizmet verdiği birim, şer’î ölçülere göre namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit etmekte ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bunun yanında kıble tayini ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, yurt içine ve yurt dışına yönelik takvim hazırlanması, kameri aybaşlarının belirlenmesi amacıyla hilal gözlemleri yapılması ve bu konulardaki dini soruları cevaplandırılması da birimin faaliyetleri arasındadır.

Başkanlığımızın Kameri aybaşlarının tespiti ile ilgili çalışmaları https://vakithesaplama.diyanet.gov.tr/index.php adresinde Ru’yet Çalışmaları başlığı altında yer almaktadır. Yıllık olarak her ayın hilal gözlem haritaları ve dünyanın çeşitli yerlerinden belirlenmiş 54 şehrin hilal gözlem değerleri adı geçen adreste yayınlanmaktadır.  Aynı adreste şu anda 2027 yılının sonuna kadar hesaplanıp belirlenmiş dini günler listeleri ile her ayın hilal görülebilirlik haritaları yayınlanmaktadır. Aynı zamanda vakit hesaplamalarıyla ilgili her türlü soru ve görüşler için vakit@diyanet.gov.tr ve vakithesaplama@diyanet.gov.tr mail adresleri aktif olarak çalışmaktadır.

Aynı zamanda 2022 yılı için yurt içinde 41 ilde yurt dışında 40 şehirde Ramazan, Şevval ve Zilhicce hilal gözlem çalışmaları da yapılacaktır. Bu rakam her sene hilal görülebilirlik sınırına göre değişiklik göstermektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı-TÜBİTAK işbirliğiyle Antalya Bakırlıtepe’deki Tübitak Ulusal Gözlemevi’nde kurulan AYGÖZ (Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi) sistemi de havanın açık olduğu günlerde hilal gözlemlerini yapıp görüntüsünü kayıt altına almaktadır.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.