PEYGAMBERİMİZİN HANIMLARIN EĞİTİMİNE AYIRDIĞI ZAMAN

Kadınlar peygamberimizden neden kendileri için zaman ayırmasını istediler? Peygamberimizin kadınlara söylediği, Allah'ın"Cehenneme karşı bir perde" çekmesinin bedeli neydi? Bu konu ile ilgili hadisler ve açıklamalar neler? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a) şöyle buyurur:

“Bir defasında kadınlar:

«‒Yâ Rasûlâllâh, (sözlerinizi dinlemek için) erkeklerden bize meydan kalmıyor. Bir gününüzü bize tahsîs edebilir misiniz?!» dediler.

Rasûlullâh (s.a.v) onlara bir gün verdiler ve kadınlar o gün Huzûr-ı Risâlet-Penâhî’ye geldiler. O da kendilerine vaaz edip bâzı şeyleri emrettiler. Buyurdukları sözler meyânında:

«‒Bir kadın evlâdından üç tânesini kendinden evvel âhirete yollarsa, mutlakâ onun için Cehennem’e karşı bir perde (siper) meydana gelir!» sözü de vardı.

Kadınlardan biri:

«‒İki tâne (gönderirse de aynı şey olur mu?)» dedi.

Efendimiz (s.a.v):

«‒İki tâne (gönderirse de aynı şey olur.)» buyurdular.”

Ebû Hüreyre (r.a)’den vârid olan diğer rivâyette: “Bülûğ çağına varmamış üç evlâd.” kaydı vardır. (Buhârî, İlim, 35)

BU HADİSTEN NE ANLAMALIYIZ?

Kadınların eğitimi için farklı bir zaman ve mekân tâyin ederek onların erkeklerle karışmasına meydan vermemek îcâb eder.

Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz şöyle buyururlar:

“Allâh Teâlâ Bakara sûresini iki âyetle sona erdirmiştir ki, bunları bana arşın altındaki bir hazineden vermiştir. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz! Çünkü bunlar hem salâttır, hem duadır, hem Kur’ân’dır” (Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân 14; Ahmed, IV, 147, 151; V, 180)

HANIMLARIN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

BİR KADININ TEK BAŞINA YOLCULUK YAPABİLİR Mİ?

https://www.youtube.com/watch?v=sE1g8VoeQ74

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle