Periyodik Ne Demek?

Periyodik: Düzenli aralıklarla tekrarlanan şey, devrî, süreli yayın, mevkute gibi anlamlara gelir.

PERİYODİK KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Mikro âlemden makro âlemlere, atomdan galaksilere kadar bütün kâinâtı yoktan var eden Cenâb-ı Hakk’ın, yarattığı varlıkları, kendisini periyodik olarak zikredecek şekilde tanzîm etmesi kadar tabiî bir şey olamaz.

*****

Cenâb-ı Hak, yarattığı canlı-cansız bütün mahlûkâtına kendini tanıtmış ve onları dâimî bir sûrette zikirle vazifelendirmiştir. Bu sebeple
mahlûkâtın hepsi, bizim idrâkimiz dışında, kendi dillerince ve husûsiyetleri mûcibince, tabiî ve periyodik bir zikir hâlindedir. Yani Allâh’ı tanıyıp itaat etme keyfiyeti, sadece insana has bir durum değildir.

EN FAZİLETLİ ZİKİRLER

En Faziletli Zikirler

GERÇEK ZİKİR NASIL YAPILIR?

Gerçek Zikir Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle