Palazlanmak Ne Demek?

Palazlanmak: Şişmanlamak, yağlanmak, varlığı artmak, güçlenmek, zenginleşmek gibi anlamlara gelmektedir.

PALAZLANMAKLA İLGİLİ CÜMLELER

İblisin vazifesi, idlâl ve ifsâd etmektir. Evlâtlar üzerindeki bu idlâl ve ifsat, nefsânî temâyülleri sürekli tahrik etmek sûretiyle enâniyeti palazlandırmak, hattâ azgınlaştırarak onları yoldan çıkarmaktır.

*****

Toplumların ve sistemlerin, büyük sermayeler tarafından şekillendirilmesine dayanan kapitalist zihniyetin, hiçbir mânevî tarafı yoktur. Bilâkis o, nefsâniyeti palazlandırdığı için, mâneviyâtı zaafa uğratan bir sistemdir.

*****

Varlıkta, nefsin palazlanma ihtimâline mukâbil; darlıkta, onun acziyeti sebebiyle Allâhʼa teveccüh etmek daha kolaydır. Elverir ki Allâhʼın takdîrine karşı şikâyetçi olunmasın…

*****

Hizmet ehli, rûhen inkişaf ve terakkî edemezse, bu hizmetler gurur ve kibir vesîlesi olarak onun nefsini palazlandırır. Yaptığı hizmetlerin
neticesi de ekseriyetle tersine tahakkuk eder.

*****

İnsanı âciz bırakan musîbetlere, fakr u zarûrete sabır kadar; nefsi palazlandırıp azgınlığa sürükleyebilecek olan zenginlik, gençlik,
sıhhat ve rahatlığa karşı sabır da çok mühimdir.

ŞEYTAN NEDİR? ŞEYTAN İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

ŞEYTAN NEDİR? ŞEYTAN İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

20 ADIMDA NEFİS TERBİYESİ

20 ADIMDA NEFİS TERBİYESİ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle