OSMANLI'NIN İKİNCİ BÂNÎSİ

Osmanlı’nın ikinci bânîsi Çelebi Sultan Mehmed Han’ın (1389-1421) bânîsi ta­rihin şan ve şeref sayfalarına altın harflerle adını yazdırmıştır.

Beşinci Osmanlı sultânıdır. 36 Osmanlı pâdişâhı içinde dâhilî karışıklığın en dehşetlisini bertaraf etmiş olması ve devleti eski güç ve dirâyetine kavuşturması yönünden Çelebi Sultan Mehmed’in mümtaz bir mevkii vardır.

Yalnız maddî kuvvete değil, aynı zamanda siyâset ve mânevî güce de bağlı olarak onun elde ettiği netice, her türlü takdîrin fevkindedir. Zira milletlerin iç bünyesinde husûle gelen dâhilî kargaşa, ihtilâf, anarşi ve fetreti bertaraf etmek, düşman taarruzuna mukâvemet ve gâlibiyetten daha zordur. Çünkü dâhilî karışıklıkta insanların pek çoğu, doğruyu teşhiste güçlük çeker. Yeniden birliği temin, oldukça zorlaşır.

BU DÖNEMDE İBRETLİK DERSLER VAR

İşte Çelebi Sultan Mehmed, bu güçlüğün üstesinden gelmeyi başarabilmiş ve Osmanlı’nın ikinci bânîsi olarak ta­rihin şan ve şeref sayfalarına altın harflerle geçmiştir.

Dinle

Mâlum olduğu üzere, gerçekte müslüman olduğu hâlde kuru bir cihangirlik arzusuna râm olup papalığın da teşvik ve desiselerine kapılarak Osmanlı’ya saldıran Timur, yağma, talan ve katliamlarla halkı ve devleti bîtap düşürmüştü. İşte bu gâilenin ortaya çıkardığı, tarihimizde “fetret devri” denilen on senelik çalkantıları bertaraf eden Çelebi Sultan Mehmed, ibret ve dikkatle incelenmesi gereken devâsâ bir şahsiyettir. Onun mücâdelesinden zamanımız için çıkarılacak pek çok ders ve ibret vardır.

Kaynak: Osmanlı, Osman Nuri Topbaş, Erkam Yayınları, 2013

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle