Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'den Depremle İlgili Açıklama

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, ülkemizde meydana gelen depremlerde vefat eden kardeşlerimiz için, resmi web sitesinden “Aziz milletimizin başı sağ olsun!” başlığıyla taziye mesajı yayınladı.

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, ülkemizin birçok ilinde meydana gelen depremlerde vefat eden kardeşlerimize başsağlığı dileğinde bulunup depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.

AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN!

Kahramanmaraşʼta meydana gelen ve birçok ilimizde yıkıma sebep olan depremde vefat eden kardeşlerimize, Cenâb-ı Hakʼtan rahmet, yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı diliyoruz.

Enkaz altındaki kardeşlerimizin tez zamanda kurtuluşunu, yaralı kardeşlerimizin de âcilen şifâ bulmasını, Yüce Rabbimizʼden niyâz ediyoruz.

Kıymetli kardeşlerimiz!

Cenâb-ı Hak müʼminleri birbirine kardeş kılmıştır.

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de:

“Mü’min kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir.” buyurmuştur. (Hâkim, IV, 352)

Yine Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Mü’minler birbirlerini sevmekte, merhamet etmekte ve korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” buyurmuştur. (Buhârî, Edeb, 27)

Dolayısıyla mü’minler olarak birbirimizi, farklı mekânlarda olsak da tek yürek hâlinde yaşayan bir vücudun uzuvları gibi telâkkî etmeliyiz. Bir uzvun acısını bütün bir vücut hissettiği gibi, din kardeşlerimizin ıztırâbını duymak, onların derdiyle dertlenmek, hepimiz için bir vicdan imtihanıdır.

Mevlânâ Hazretleri bu vicdan ufku sebebiyle diyordu ki:

“Şems -kuddise sirruh- bana bir şey öğretti:

«Dünyada bir tek mü’min üşüyorsa, ısınma hakkına sahip değilsin!» Ben de biliyorum ki yeryüzünde üşüyen mü’minler var; ben artık ısınamıyorum!..”

Dolayısıyla bu soğuk kış günlerinde bir de elîm bir zelzele âfetine mâruz kalmış olan din kardeşlerimizin derdini derdimiz bilelim.

Vatanımız, milletimiz ve bütün İslâm âlemi üzerindeki belâ ve musibetlerin defʼi, hayırların celbi için, evvelâ hatâ ve günahlarımız için bol bol tevbe-istiğfar edelim.

Gariplere, yalnızlara, kimsesizlere ve bilhassa depremzede kardeşlerimize elimizden gelen bütün yardımı yaparak, onların hayır-duâlarını almaya gayret gösterelim. Âfet bölgelerindeki kardeşlerimiz için duâlarımızı eksik etmeyelim.

Unutmayalım ki din kardeşliği esas böyle zor günlerde belli olur.

Şunu da unutmayalım ki biz o âfet bölgesinde olabilirdik, o kardeşlerimiz bizim yerimizde olabilirlerdi. Biz bir felâkete uğrasak, din kardeşlerimizden ne beklersek, bugün biz de onlara aynı kardeşliği göstermek durumundayız.

Cenâb-ı Hak, vatanımızı, milletimizi ve bütün âlem-i İslâmʼı, maddî-mânevî felâket ve musîbetlerden muhafaza buyursun. İlâhî rahmet, nusret ve inâyetini üzerimizden eksik etmesin.

Göçük altında can veren kardeşlerimize hükmen şehidlik, yaralı kardeşlerimize gâzîlik ecri ihsân eylesin.

Aziz milletimizin başı sağ olsun!

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.