Orucun Farz Oluşunun Dayandığı Deliller

Orucun farz oluşu ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Orucun farz oluşunun dayandığı deliller.

Ramazan orucu İslâm’ın beş şartından bir farzdır. Dayandığı deliller Kur’an, sünnet ve icmâdır.

ORUCUN FARZ OLUŞU İLE İLGİLİ AYETLER

Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de oruç farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız! Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta olur veya yolculukta bulunursa, tutamadığı orucunu başka günlerde tutabilir. Oruç tutmaya güç yetiremeyenler ise, bir yoksul doyumluğu fidye vermelidir. Daha fazlasını veren, kendisine daha fazla iyilik etmiş olur, fakat yine de, eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.” [1] “Sizden kim Ramazan ayına yetişirse oruç tutsun ” [2] “..Fecrin beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilecek hale gelinceye kadar yiyip içiniz; sonra, akşama kadar orucu tamamlayın..” [3]

ORUCUN FARZ OLUŞU İLE İLGİLİ HADİSLER

Oruç, İslâm’ın beş şartından biridir. Hadiste bunlar şöyle sıralanmıştır: “İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka bir ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve Elçisi olduğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullâh’ı ziyâret etmektir.” [4] Talha İbn Ubeydillah (r.a)’ten rivâyete göre, bir gün Hz. Peygamber’e saçı başı dağınık bir adam geldi ve aralarında şu konuşma geçti:

– Ey Allah’ın Elçisi! Allah’ın bana oruçtan neyi farz kıldığını bildir!

– Ramazan ayı orucunu farz kıldı.

– Benim üzerimde bundan başka bir borç var mıdır?

– Hayır, ancak kendi isteğinle nâfile oruç tutarsan bu müstesnâdır.

– Allah’ın bana namazdan neyi farz kıldığını bildir!

– Beş vakit namazı, ancak kendi isteğinle nâfile namaz kılarsan bu müstesnâdır.

– Allah’ın bana zekâttan neyi farz kıldığını bildir!

Bunun üzerine Hz. Peygamber ona zekâtı ve İslâm’ın diğer şartlarını anlattı. Bundan sonra adam şöyle dedi: “Sana ikramda bulunan Allah’a yemin olsun ki, Allah’ın bana farz kıldıklarından fazla bir şey yapmam ve eksik de bırakmam.” Bunun üzerine Allah’ın Elçisi şöyle buyurdu: “Eğer doğru söylüyorsa bu adam kurtulmuştur, yahut cennete girecektir.”[5]

Ramazan ayında oruç tutmanın farz oluşu üzerinde Müslümanlar görüş birliği içindedir.

Dipnotlar:

[1] Bakara, 2/183, 184.

[2] Bakara, 2/185.

[3] Bakara, 2/187.

[4] Buhârî, İman, 34, 40, İlim, 25; Müslim, İmân, 19-22; Tirmizî, İmân; 3; Nesâî, İmân, 13.

[5] Buhârî, İmân, 34, Savm, 1, Hıyel, 3; Müslim, İmãn, 8; Ebû Dâvud, Salât, 1; Tirmizî, Zekât, 2.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

 

ORUCUN TANIMI VE TARİHÇESİ

Orucun Tanımı ve Tarihçesi

ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ VE FAYDALARI

Oruç Tutmanın Faziletleri ve Faydaları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle