Oksijen ve Hidrojen Üretebilen Yapay Yaprak Üretildi

ABD’nin prestijli üniversitesi Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörü Daniel Nocera liderliğindeki araştırmacılar ürettikleri yapay yaprak ile su ve Güneş ışığını kullanarak hidrojen ve oksijen üretmeyi başardılar.

ENERJİ ÜRETEN YAPRAKLAR

Her iki tarafında değişik katalitik malzemelerle üretilmiş silisyumdan güneş hücresi bulunan yapay yaprak, çalışması için hiçbir dış bağlantı ya da elektrik devresi gerektirmiyor. Kısacası sadece güneş ışığı ve suyun olması yeterli oluyor. Su dolu kabın içine bırakılan yapay yaprak güneş ışığına maruz kalması ile hızlı bir şekilde bir tarafından hidrojen diğer tarafından oksijen kabarcıklarının çıkışı meydana geliyor.

Yaprağın iki yüzünü ayıracak şekilde hazırlanmış bir kaba konulması halinde ise bu çıkan hidrojen ve oksijen kabarcıklarının ayrı ayrı depolanabildiği ve yakıt pillerinde depolanan bu kabarcıkların ihtiyaç halinde tekrardan suda birleşmesi sağlanarak enerji üretiminde kullanılabileceği belirtiliyor.

ÇOK YAKINDA EVLERİNİZİN ÇATISINDA BUNU GÖREBİLİRSİNİZ

İlerleyen dönemlerde bu çalışmaların daha da geliştirilerek evlerin çatılarının bu yapraklar ile kaplanması ve bu şekilde enerji üretilmesi düşünülmekte. İnsanın aklına böyle tükenmeyen bir enerji kaynağı yaratılmış iken, Petrol gibi tükenebilir kaynaklardan enerji üretilmesi israfmış gibi geliyor. Bu şekilde bir sanat eseri hizmetimize sunulmuş ise bu sanat eserinden faydalanmak için elimizdeki imkânlar en doğru şekilde geliştirilip en doğru şekilde kullanılmalı. Yani tükenmeyen enerji kaynaklarının kullanımının geliştirilmesi, tükenebilir enerji kaynaklarına göre daha yararlı olabilir.

Kaynak: GENÇ Dergisi, David L. Chandler. ‘Artificial leaf’ makes fuel from sunlight. MIT News Office. September 30, 2011

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.