NAİL OLMAK NE DEMEK?

Nail olmak: Gâyesine erişen, muvaffak olan anlamına gelmektedir.

NAİL OLMAK KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Gönüllerinin genişlemesi neticesinde, görülebilen maddî âlemin ufuklarını aşan yüksek bir kavrayışa ulaşırlar ki, kâmil îman da ancak bu sûretle nâil olunan bir ilâhî nîmettir.

*****

Cenâb-ı Hak, bütün hayırlarda önde koşan Hakk’a yakın kullar ile, amel defterleri sağdan verilen sâlihlerin nâil olacağı emsalsiz nîmetleri, mest edici bir güzellikte tasvir eder.

*****

Îman nûruyla beslenip vahyin rehberliğinde kullanılan akıllar, tevhîde ve Allâh’ı tanımaya yol bulurken, bundan mahrum olan akıllar, hakka ve hayra nâil olamazlar. Vahyi temel almadan sırf akıllarıyla hakîkati bulabileceğini zanneden filozofların en büyük aldanışı da budur. Çünkü onlar îmandan uzak olan akılların da hakka ve hayra yol bulabileceğini zannetmektedirler.

*****

İnsanlar için en mühim şey, ebedî saâdet ve huzûra nâil olmaktır. Başka arzular buna nisbetle ehemmiyetsiz kalır. Ebedî saâdet ve huzûra ulaşmak için de en mühim vesîle “mârifet”tir.

*****

Kur’ân-ı Kerîm, ilk âyetinden son âyetine kadar insanoğluna tefekkür tâlîmi yaptırarak düşüncenin merkezine Rabbe kulluğu yerleştirmeyi telkîn eder. Bu sûretle îman bir lezzet hâline gelir. Kul her zaman ve mekânda Hakk’ın rızâsını arama gayreti içinde olur. Neticede de ilâhî azamet ve kudret akışlarının kalpteki hikmet tezâhürleri ile kul Hakk’a yakınlaşarak vuslata nâil olur.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle