NAAT NE DEMEK?

Naat: Vasıf, sıfat, daha çok Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i, bâzen de ilk dört halîfeyi övmek için yazılan şiir anlamlarına gelmektedir.

NAAT KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Ben Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ın gerçekten Allâh’ın Rasûlü olduğuna yakînen şehâdet ederim. Kendisinin peygamber olduğunda hiç şüphe etmem! Çünkü, O’nun Allâh tarafından gönderilen Peygamber olduğu, naat ve vasıfları,
kitabımızda bulunmaktadır…

*****

İmam Bûsirî Hazretleri’nin vücûdunun yarısı felç olur. O da Kasîde-iBür’e’yi yazıp Cenâb-ı Hak’tan şifâ diler. Kasîdeyi yazmayı bitirdiği gece rüyâsında Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i görür ve bu naati O’na okur.

*****

İmam Bûsirî:

“–Benim birçok naatim var. Hangisini soruyorsunuz?” deyince, Şeyh Ebu’r-Recâ:

“–Bu gece Rasûlullâh’a okuduğun naati istiyorum. Zîrâ sen onu okurken Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in çok memnûn olduğunu gördüm.” der.

*****

Nükte dolayısıyladır ki bu naatin, Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in rûhâniyetinin tecellî etmesi için hastalara şifâ olarak okunması, bir usûl dâhilinde devâm etmiş, bu medhiye ile Allâh Rasûlü’ne tevessül edilerek Cenâb-ı Hakk’a ilticâ edilmiştir.

*****

Bu, yürekten dökülen samîmî iştiyak karşısında, Rasûlullâh’ın mûcizevî tembihâtıyla Ravza müezzinleri, sabah namazı vakti, bu naati minârelerden okurlar. Rasûlullâh’ın bu iltifâtı, Nâbî’yi çok duygulandırır; yaşlı gözlerle Ravza’ya girer...

PEYGAMBER EFENDİMİZ’E YAZILMIŞ EN GÜZEL NAAT

PEYGAMBER EFENDİMİZ’E YAZILMIŞ EN GÜZEL NAAT

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle