Müyesser Olmak Ne Demek?

Müyesser: Ko­lay olan, ko­lay­lık­la ger­çek­le­şen, na­sib olan, ko­lay­laş­tı­rıl­mış gibi anlamlara gelmektedi.

MÜYESSER KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Cenâb-ı Hak hepimize yüce bir tefekkür ufku lûtfeylesin! Kur’ân, insan ve kâinâtın sır ve hikmetlerini ibret nazarıyla okuyarak kalben dirilmeyi bizlere müyesser kılsın!

*****

Cenâb-ı Hak, cümlemize, Kurʼân ve Sünnetʼin kıymetini lâyıkıyla idrâk edip aklımızı ve kalbimizi bu iki menbaın tefekküründe derinleştirebilmeyi ve ilâhî hikmetlerden hisseler alabilmeyi nasip ve müyesser eylesin.

*****

İşte kelime-i tevhîdin özü de, kalbi mâsivâdan, yani Allahʼtan gayrısından arındırmaktır. Zira kalp yalnızca Hakkʼa tahsis edildikten sonra, mârifetullâh ikliminden hisseler almaya başlar, ilâhî lûtuflar nasip ve müyesser olur.

*****

“Rasûlullah (s.a.v), Mekke fethine giden ordunun başında bulunuyordu. Zafer müyesser olup da devesinin üzerinde Mekke’ye girerken, başını Yüce Rabb’ine karşı tevâzû ile o derece eğmişti ki, sakalının uçları neredeyse devenin semerine değmekteydi.

*****

Allâh Teâlâ, Bedir’de fetih ve zafer müyesser kılınca, onların her biri, bir veya iki deve ile döndüler, elbiseler giydiler ve karınlarını doyurdular.

*****

Çanakkale Harbi’nde, Türk ordusunun ateşleyecek barutu bile kalmamış olmasına rağmen, müşahhas bir can ve mal infâkı yaşandığı için, zafer müyesser olmuştu. Târihte buna benzer misâller pek çoktur.

ÇANAKKALE SAVAŞI VE HİKAYELERİ

ÇANAKKALE SAVAŞI VE HİKAYELERİ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle