MÜSLÜMAN KADININ ÖRNEK ALACAĞI İKİ FATIMA

Ezvâc-ı tâhirâttan Ümmü Seleme Vâlidemiz’in Hudeybiye günü keskin firâsetiyle bulmuş olduğu çözüm, Efendimiz’in mahzun gönlünü ferahlatırken, mühim bir meseleyi çözüme kavuşturmuştur.

Ezvâc-ı tâhirât vâlidelerimiz, hayatları boyunca Peygamber Efendimiz’e ayrı ayrı birer destek olmuşlardır. Bugünün hanımlarının da, o güzîde ve sâliha annelerimizin mânevî husûsiyetlerinden hisse alma gayreti içinde olabilmeleri zarûrîdir ki “sâliha hanım” fazîletine erebilsinler.

NAMUSUMUZUN PERDESİ

Muhammed İkbal, şu mânâlara gelen bir şiirinde, kendisine iki Fâtımâ’yı örnek almasını isteyerek Müslüman kadına şöyle seslenir:

“Ey örtüsü nâmusumuzun perdesi olan Müslüman Kadını! Senin yüzündeki nûr, îman kandilimizin sermâyesidir. Yaratılışındaki saflık; Hak’tan bize rahmettir, dînimizin kuvvetidir, ümmetimizin varlık esâsıdır. Evlâdımız sütten kesilir kesilmez, ona kelime-i tevhîdi ilk öğreten sensin. Senin muhabbetin, bizim hâlimizi, fikrimizi, sözümüzü, işimizi tanzîm eder.

Toplum fidanının âb-ı hayatı sensin. Ümmetin emânetini koruyan muhafız sensin. Fıtratındaki ulvî hasletleri aklınla keşfet. Hazret-i Fâtıma, senin için bir numûnedir; ondan gözünü ve gönlünü ayırma. Tâ ki, senin dalın da bir Hüseyin meyvesi versin; gülistan, eski mevsimi getirsin.”

İKİ FATIMA KİMDİR?

İşte Müslüman kadının örnek alacağı birinci Fâtıma, Cenâb-ı Hak tarafından İnsan Sûresi’nin 8-11. âyetleri arasında fazîleti zikredilen Fâtıma’dır. İkinci Fâtıma da, Hazret-i Peygamber’in canına kastetmeyi isteyip, büyük bir cinayet işlemeye giden Hz. Ömer’e (r.a.) mânî olarak, onu hidâyete sevk eden Fâtıma’dır.

Misalleri zikredilen, etraflarına her zaman yüksek şahsiyet ve karakter tevzî eden bu anneler, ümmet-i Muhammed’in annelerine örnek olacak zirve ve âbide annelerimizdir. Kalben ve rûhen böyle annelere yaklaşabilen kimseler için şu şehâdetnâme ne müthiştir:

“Cennet annelerin ayakları altındadır!” (Ahmed bin Hanbel, III, 429)

Rabbimiz bütün yavrularımıza Fâtıma Vâlidelerimizin gönül dünyalarından, Hazret-i Âişe Vâlidemiz’in üstün zekâ, basîret, firâset ve iffetinden ve bilhassa Hazret-i Hatice Vâlidemiz’in eşsiz sadâkat ve sonsuz fedâkârlığından hisseler nasip eylesin.

Âmîn…

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Gönül Yolculuğu, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle