'mendil Satan Eller' Geleceğe Hazırlanıyor

Van'da çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi amacıyla başlatılan uygulama ile ulaşılan çocuklar, "Çocuk ve Gençlik Kampüsü" projesi kapsamında oluşturulan merkezde hayata tutunuyor.

Sokaklarda mendil satan, kavşaklarda araba camlarını silen, risk altında çalışan, çalıştırılan veya dilenen çocukların korunması ve topluma kazandırılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından örnek bir proje geliştirildi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının da (DAKA) destek verdiği "Çocuk ve Gençlik Kampüsü" projesi kapsamında oluşturulan mobil ekip, kentin farklı noktalarında risk altında çalıştırılan 200 çocuğu tespit ederek ailelerine ulaştı. Uzman ekibin aileleri ikna etmesiyle çocuklar, sokaktan çekilerek psikososyal destek hizmetlerinin ardından okula yönlendirildi.

Çocukların sokaklara dönmemesi ve geleceğe daha iyi hazırlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesine bağlı atıl durumdaki bina, içerisinde farklı oyun gruplarının olduğu spor odası, robotik kodlama, sanatsal aktiviteler sınıfı ve eğitici kursların bulunduğu tam donanımlı merkez haline getirildi.

Daha önce günlerini sokaklarda geçiren çocuklar, şimdi hem okuyor hem de boş zamanlarında bu merkeze gelerek geleceğe hazırlanıyor.

"ÇOCUKLARI SOKAKTAN TAMAMEN ÇEKİYORUZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başlatılan proje kapsamında sokakta çalıştırılan çocukları sosyal hayata kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Tespit edilen çocuklara sosyo-ekonomik destek sağlayarak okula kazandırdıklarını anlatan Çohaz, "Sokakta çalıştırılmamaları için çocuklarımızı merkezimizde çeşitli kurslara yönlendirdik. Burada resimden tutun da yüzme kursuna kadar çeşitli faaliyetler gerçekleştirerek onları sokaktan tamamen çekiyoruz. Bununla eğitimlerine de önemli katkı sunuyoruz. Daha önce bölgemizde böyle bir hizmet yoktu. Bunun devamını sağlayacağız." dedi.

Projenin çeşitli kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetler içerdiğini anlatan il müdür yardımcısı Cahit Eldemir de, "Merkezimizde çocukların ilgi ve seçimleri doğrultusunda tercihler yaptık. Bu da başarıya ulaşmamızda önemli bir etken oldu. Çocuklarımızın sokakta çalıştırılmasıyla oluşan merhamet duygusunun zayıfladığını gördük. Bu merhamet duygularını da güçlendirmek anlamında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüttük." diye konuştu.

"AMACIMIZ SOKAKLARDA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN OLMAMASI"

Eldemir, çocukların ve ailelerinin projeden çok memnun olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Çocuklarımızı sokakta çalışırken gördüğümüzde çok üzülüyorduk. Bu nedenle bu yönde bir çalışma yürütmeye karar verdik. Bu yola çıkarken çocukların yerinin sokak değil, ailenin yanı ve özellikle eğitim hayatına devam etmesi olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımızı da bu çerçevede yürüttük. Çok büyük mutluluk verici ki tespit ettiğimiz çocukların yüzde 95'inin artık sokaklarda çalışmadığını görüyoruz. Çocukların eğitimlerine daha düzenli devam ettiğini tespit ettik. Birçok çocuğumuzun da açtığımız faaliyetlerde çok iyi başarılar elde ettiğini fark ettik. Bu çocuklara fırsat verilirse iyi şeyler yapabileceğini gördük. Bu anlamda sokaklarda çok önemli bir azalma var. Amacımız artık sokaklarda çalışan çocukların olmaması."

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.