Lokman Hekîm’den (a.s.) Hikmetli Nasihat

Hikmetli nasihatleriyle bilinen, zâhirî ve bâtınî hekimlerin pîri Lokman Hekim’den (a.s.) hikmetli bir nasihat.

Lokman Hekîm siyah tenli bir zât idi. Bir kişi onu ayıplayarak:

“-Ne çirkin yüzün var ey Lokman!” dedi.

Lokman Hakîm ona şu hikmetli cevabı verdi:

“-Bu sözünle nakşı mı ayıplıyorsun yoksa Nakkâş’ı mı?” (İsmâil Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân)

Yâni her şeyi Cenâb-ı Hak yaratmıştır ve hepsinin ayrı ayrı pek çok hikmetleri vardır. Dolayısıyla hiçbir şeyi hor görmemelidir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Din İslâm, Erkam Yayınları

LOKMAN HEKÎM (A.S.) KİMDİR?

LOKMAN HEKÎM (A.S.) KİMDİR?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Harbidende ders çikarilacak ibretlik kıssalar

Yorum Ekle