Lise Öğrencileri İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Çalışma Masası Tasarladı

Düzce'de lise öğrencileri, ihtiyaç sahibi çocuklar için çalışma masası üretti.

Düzce Gölyaka Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, ilçedeki 25 ailenin yetim ve öksüz çocukların çalışma masası ihtiyacını gidermek için çalışma başlatıldı.

Lise öğrencileri ihtiyaç sahibi çocuklar için çalışma masası tasarladı

Proje kapsamında kaymakamlık tarafından belirlenen ihtiyaç sahipleri çocuklar için Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümünde öğrenim gören öğrenciler tarafından okulun uygulama alanında çalışma masaları üretildi.

Gölyaka Kaymakam Vekili Abdullah Kurt, masaların teslimi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi ilçede yetim ve öksüz çocuk bulunan 25 haneyi ziyaret ettiklerini belirterek, öğrencilerin çalışma masalarının olmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Gölyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümünde yapılacak çalışmayla bu ihtiyacı giderebileceklerini gördüklerini anlatan Kurt, okulda öğrenim gören öğrencilerin ihtiyaç sahibi çocuklar için 15 çalışma masası ürettiğini ifade etti.

Kurt, çalışma masalarını çocuklara teslim edeceklerini aktararak, "Burada teorik eğitimden bir adım daha ileriye gidip istihdama yönelik bir eğitimi amaçlıyoruz. Üretimimizin miktarının aslında bizim için bir önemi yok. Amacımız, üretime katkı sunmak, öğrencilerimizin üretime katkı sunması, eğitilirken üretilmesi ve istihdama katkı sunmak." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe ise ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespit edilmesinin ardından okulun imkanlarını kullanarak projeyi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Öğrencilerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında güzel iş çıkardığını belirterek, "Çocuklarımızın mutluluğunda, yüzlerinde bir tebessümün oluşumunda bizim de bir nebze payımız oluyorsa ne mutlu bize." dedi.

Okul müdürü Levent Gürleyen de okulun mevcut imkanlarla mobilya sektörü için elemanları yetiştirdiğini aktararak, "Bu gibi sosyal projelerle öğrencilerimiz sektöre hem adapte olma imkanına sahip oluyor hem de yaptıkları ürünlerin evimizde, iş yerimizde kullanıldığını görmeleri onlara özgüven kazandırıyor. Burası onlar için tam bir fırsat merkezi oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.