Lider Eğitim Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde Kodlama ve Uzay Bilimleri Eğitim Programı Kayıtları Başladı

Lider Eğitim ile kodlama eğitimi artık çok daha kolay. 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında hem kodlama hem de uzay bilimlere ile ilgili yapılacak iki programa kayıtlar başladı. Ara tatilini değerlendirmek isteyen öğrenciler kaçırılmayacak fırsat. Sınırlı kontenjan ile alım yapılacak. Detaylı bilgi yazımızda...

Lider Eğitim Bilim ve Teknoloji Merkezi 24-28 Ocak tarihleri arasında Ozobot aracılığıyla kodlama ve robotik eğimi ile uzay bilimleri olmak üzere sınırlı kontenjanla iki program düzenliyor. Ara tatilini değerlendirmek isteyen 8 yaş ve üzere erkek öğrenciler için kaçırılmayacak bir eğitim programı...

PROGRAMDA NELER VAR?

  • 24-25-26 Ocak Programı

Lider Eğitim Bilim ve Teknoloji Merkezi, bu ara tatilde öğrenciler için iki farklı program yapmayı plânlıyor. 24-25-26 Ocak’ta gerçekleştirecekleri ilk programda öğrencilere Ozobot aracılığıyla kodlama ve robotik öğretilecek. Üç gün sürecek eğitimde öğrenciler Algoritma, Temel Kodlama, Robotik konularını uygulamalı bir şekilde öğrenecek, Renklerle ve Blok Kodlamayla Labirent Çözme yarışmasıyla öğrendiklerini pekiştirecekler.

Buraya tıklayarak eğitim hakkında ayrıntılı bilgi ve kayıt formuna ulaşabilirsiniz.

İletişim: 0555 097 48 45

  • 27-28 Ocak Programı

27-28 Ocak’ta gerçekleştirilecek ikinci programda ise öğrenciler mikrodan makroya bir tefekkür yolculuğuna çıkacak. Bu etkinlikte öğrenciler sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’nu ziyaret edip, astronotların uzayda günlük yaşantısı hakkında bilgi edinecek, Güneş Sistemi Turu’yla gezegenleri yakından inceleme fırsatı bulacak, Vücudumuza ve Hayvanlar Alemi’ne yolculuk edecekler.

Buraya tıklayarak eğitim hakkında ayrıntılı bilgi ve kayıt formuna ulaşabilirsiniz.

İletişim: 0555 097 48 45

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.