Kurbanlık Deve Fiyatları Belli Oldu

Kurban Bayramı'nda deve kesmek isteyen vatandaşlar, Aydın'ın İncirliova ilçesinde fiyatı 8 ile 13 bin lira arasında değişen hayvanlara gösteriyor.

Deve yetiştiriciliği yapan Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörük kültürünün bir parçası olan deve güreşlerini sürdürmek amacıyla çiftlik kurduğunu söyledi.

Güreşler için deve yetiştirdiğini anlatan Kaya, son yıllarda talep dolayısıyla kurbanlık deve de yetiştirmeye başladığını belirtti.

DEVE ETİ NASIL OLUYOR?

Bu sene kurbanlık 12 deve yetiştirdiğini ifade eden Aytekin Kaya, deve yetiştirmenin diğer hayvanlara benzemediğini, bu hayvanlara daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini dile getirerek, "Deve çöl hayvanı olduğu için dişleri keskin ve sivridir. O yüzden develer için özellikle diken toplayıp yediriyoruz. Bunun yanında yedikleri ot da aynı şekilde özel toplanıp getiriliyor." dedi.

Deve etinin çok lezzetli olduğuna ve yörük mutfağında yer aldığına dikkati çeken Kaya, büyük deve sürülerinin olduğu dönemlerde en fazla bu hayvanın etinden tüketildiğini ifade ederek, "Yörükler o dönemlerde ağırlıklı olarak deve keserlerdi. Eskiye oranla deve kesimlerinde düşüş olsa da son dönemlerde yeniden bir artış söz konusu. Kavurması, köftesi özellikle de döneri çok lezzetli oluyor. Deve etini yemeyenlere mutlaka tavsiye ediyorum, yesinler ve tadına baksınlar." diye konuştu.

FİYATI 13 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Geçen sene 5 deve sattıklarını, bu yıl ise ellerindeki bütün develerin tükeneceğine inandıklarını belirten Aytekin Kaya, "Devenin kilosuna göre fiyatları belirliyoruz. 500-600 kilo gelen develerin fiyatları 8 ile 13 bin lira arasında değişiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • deve almak istiyorum

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.