Köyün Kedi ve Köpekleri Muhtara Emanet

Yozgat merkeze bağlı Kababel köyünün muhtarı Erdoğan Bektaş, yazlıkçıların köyden ayrılmasının ardından sahipsiz kalan çok sayıda kedi ve köpeği imkanlarıyla besliyor.

Yozgat merkeze bağlı Kababel köyünün 53 yaşındaki muhtarı Erdoğan Bektaş, sahipsiz kedi ve köpeklere bakıp karınlarını doyuruyor.

Köydeki yazlıkçıların ayrılmasının ardından yiyecek bulamayan 25 kedi ve 5 köpeğe köyün muhtarı Bektaş sahip çıktı.

Yaklaşık 15 yıldır muhtarlık yapan Bektaş, köy halkına hizmet ettiği gibi, hayvanlardan da sevgisini esirgemiyor.

Muhtarlık maaşının bir kısımını hayvanlar için harcayan, kasap ve tavukçulardan et, kemik, fırınlardan ise ekmek alan Bektaş, köydeki köpek ve kedileri her gün elleriyle besliyor.

Erdoğan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde hane sayısının yaz aylarında 40'a ulaştığını, kış aylarında ise bu sayının 8'e kadar düştüğünü söyledi.

Köyden ayrılan yazlıkçıların besledikleri kedi ve köpekleri terk edip gittiklerini anlatan Bektaş, "Nihayetinde insanız, gözlerine bakıp empati kurabildiğimiz zaman onları anlayabiliyoruz. İnsanlardan istediğim empati kursunlar. Açlık kötü bir şey, bu hayvanların bir şekilde doyurulması gerekiyor. Elimden geldiğince bakıyorum." dedi.

ALLAH RIZASI İÇİN YAPIYORUM

Bektaş, hayvanların ilk zamanlarda ne bulsa yediklerini ancak daha sonra bıktıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Köpekler için yal veriyordum, ondan bıktılar. Ekmek veriyorum ekmekten de bıktılar. Tavukçulardan tavuk kemiği getiriyorum 5-6 kilo, o bir gün yetiyor. Değişiklik oluyor. Ekmekleri peynir suyu ile ıslatıp veriyorum. Bu insanlığın gereğidir. Hayvan 'hastayım, açım' diyemiyor. Onlara sevgiyle yaklaşıp açlığıyla, sağlıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Ben elimden geldiğince yapıyorum. Allah rızası için yapıyorum."

Kış mevsiminde yaban hayvanları için de araziye yem bıraktıklarını aktaran Bektaş, "Kar çok olduğunda araziye yiyecek bırakıyoruz. Tavuklara yem atarken fazla atıyoruz ki kuşlar da yesin diye. Köyümüzde bir tane de sahipsiz eşek var. Kar yağdığında ona da yem veriyorum." diye konuştu.

Bektaş, 4 şiir kitabı bulunduğunu, zaman zaman hayvanlar için şiir yazdığını ve saz çalıp türkü söylediğini belirtti.

Hayvanları çok sevdiğini vurgulayan Bektaş, "Bizim ne kadar yaşamaya hakkımız varsa onların da her şeye hakkı var." dedi.

Kaynak: AA

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.