Kim Zerre Kadar İyilik Yaparsa

Dünyada sevap veya günah işlediğimiz zaman neyi hatırlamalı ve neye dikkat etmeliyiz? Ayeti kerime dünyada işlenen zerre kadar iyilik ve kötülük hakkında ne buyuruyor?

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.” (Zilzâl, 7-8)

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Gerçek şudur ki kâfir bir iyilik yaptığı zaman, onun karşılığında kendisine dünyalık bir nimet verilir. Mü’mine gelince, Allah onun iyiliklerini âhirete saklar, dünyada da yaptığı kulluğa göre ona rızık verir.” (Müslim, Münâfıkîn, 57, 56)

SANA ÖĞRETTİKLERİNDEN BANA DA ÖĞRET!

Bir şahıs, Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’e gelmiş ve:

“–Ey Allah’ın Rasûlü, Allah’ın sana öğrettiklerinden bana da öğret!” demişti. Rasûlullah (sav) onu, kendisine Kur’an öğretmesi için ashâbından birine gönderdi. Sahâbî ona Zilzâl sûresini sonuna kadar öğretti. “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür” âyetlerine gelince, bu ifadelerden son derece müteessir olan şahıs, derin düşüncelere daldı ve:

“–Bu bana yeter” dedi. Bu durum Hz. Peygamber (sav)’e haber verilince:

“–Onu bırakın! Zira o hakîkati idrak etti, anlayış sahibi oldu” buyurdu. (Suyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VIII, 597)

Yine, bir bedevi Allah Rasûlü’nün bu âyetleri okuduğunu dinleyince:

“–Ey Allah’ın Rasûlü, zerre ağır­lığı kadar mı?” diye sordu. Rasûlullah (sav):

“–Evet” buyurdu. Bir anda hâli değişiveren bedevî:

“–Vay benim kusurlarım!” dedi ve bu sözlerini defalarca tekrarlayıp durdu. Sonra da işittiği âyetleri tekrar ederek kalkıp gitti. Rasûlullah (sav) onun ardından:

“–İman bu bedevînin kalbine girdi” buyurdu. (Suyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VIII, 595)


Nasıl ki insan emri altında çalışan memurlardan tâlimatlarına uyan ile uymayan arasında bir ayrım yapıyor, sözünü dinleyeni seviyor ve karşılığını veriyor, dinlemeyene ise kızıyor ve onu işten atıyorsa, âhirette de durum buna benzer. Hesap sonrası, dünyadayken iman eden ve sâlih amellerle dolu güzel bir hayat yaşayanlar cennete, inkâr edenler de cehenneme gideceklerdir. İman edip de günah işleyenler, ya günahları nisbetinde cehennemde cezalarını çektikten sonra veya Allah’ın affına mazhar olurlarsa doğrudan cennete gireceklerdir.

Kaynak: Altınoluk Dergisi, 2g1d.com Hizmeti

HER BİR İYİLİĞİN KARŞILIĞI KAÇ SEVAPTIR?

AHİRETTE GÜNAH VE SEVAPLARIN TARTILACAĞI YER

KÖTÜLÜK YAPARSAN HEMEN İYİLİK YAP

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Allah razı olsun hepimiz ayeti düşünüp ayete uygun yaşamalıyız

Yorum Ekle