Katil İsrail'in Kıtlığa Sürüklediği Gazze'de Sahur Yapan Filistinli Çocuk: Yemek Yemek İstiyoruz, Ekmek İstiyoruz

Katil İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ailesiyle sahur yapan Filistinli çocuk, yaşanan gıda sıkıntısı nedeniyle sahurda ve iftarda doğru düzgün yiyecek bulamadıklarını belirterek, "Yemek yemek istiyoruz, ekmek istiyoruz." dedi.

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu ve yardımların girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze'de 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ediyor.

Yerlerinden edilen ve yiyecek bir lokma ekmeğe bile muhtaç hale getirilen Gazzeliler için ramazan ayıyla birlikte içinde bulundukları hüzünlü hava daha da derin hale geldi.

Önceki yıllarda evlerini süsleyen, ramazan alışverişi için çarşı pazarlara akın eden Filistinliler, katil İsrail'in devam eden saldırıları ve yardım girişlerine izin vermemesi nedeniyle hayatlarındaki en zor ramazanı geçiriyor.

Açlığın kol gezdiği Gazze'de durum kuzey bölgelerde daha da ağır. Un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek ekmek yapmaya çalışan Gazzeliler, ramazan ayını yokluğu en derinden hissederek geçiriyor.

Yağın, unun hatta bir kaşık tuzun dahi zor bulunduğu bölgede Filistinliler oruçlarını tutmaya iftar ve sahurlarını yapmaya çalışıyor.

Bir taraftan katil İsrail'in saldırıları, diğer taraftan da gıda sıkıntısı nedeniyle yaşanan açlık Gazze'deki Filistinli aileleri ramazanda daha da zorluyor.

Katil İsrail'in elektrikleri kestiği barınma merkezini, sobadan çıkan alevler aydınlatıyor

AA kameramanı, katil İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen ve Gazze'nin kuzeyindeki Selahaddin barınma merkezine sığınan Şemali ailesinin sahur sofrasını görüntüledi.

Katil İsrail'in elektriği kesmesi nedeniyle Şemali ailesinin sığındığı merkezdeki çadırda ışıklar yanmıyor. Gecenin karanlığını soğuk gecelerde ısınmak ve su ısıtmak için yakılan sobadan çıkan alevler aydınlatıyor

Sahura kalkan çocuklar, yanan sobanın etrafında toplanarak ısınmaya çalışıyor. Önceki ramazanlarda Filistin'e özgü yemeklerle dolan Şemali ailesinin sahur sofrası, bu yıl Gazze'deki tüm ailelerin olduğu gibi boş.

Sahur sofrasında bayatlamış birkaç parça ekmek ve çay var

Şemali ailesinin sahur sofrası zahter, dukkah ve bayatlamış birkaç parça ekmek ile çaydan oluşuyor.

Ailenin sahur sofrası Gazze'deki Filistinlilerin içinden geçtiği gıda sıkıntısı ve yaşadığı zorluğu gözler önüne seriyor.

"Yemek yemek istiyoruz"

Ailenin çocuklarından Musa Nemr Muhammed, eski ramazanlara olan özlemini dile getirdi.

Gazze'de katil İsrail'in saldırısı altında olmadan ve sıcak evlerindeki eski sahurları özlediğini söyleyen Muhammed, "Şimdi nereden yiyecek bulacağız. Hep zahter ve dukkah, zahter ve dukkah... Yemek yemek istiyoruz, ekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde Şemali ailesi dahil yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, ramazan ayını katil İsrail'in bombaları altında ve açlıkla mücadele ederek idrak etmeye çalışıyor.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.